Målade tak väggar – latexfärg

Arbetsbeskrivning – så här gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Spackla ev skador och håligheter
 • Gör en skrapspackling med Målarspacklet som en porfiller.
 • Låt torka över natten och gör sedan en lätt avslipning med fint sandpapper
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och måla 10-12m²/liter
 • Eftersläta med moddlare
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg
 • Eftersläta med moddlare
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Rör upp Snickerifärgen och måla 10-12m²/liter
 • Eftersläta med moddlare inom 45 minuter.

Underarbete

Latexfärg är inget idealiskt underlag för att jobba upp släta, linoljemålade ytor. Inte för att det är svårt att få fäste utan för att ett blankt slutresultat oftast kräver fler lager färg och spackel. Om latexfärgen är målad på gamla tidigare spacklade och målade ytor kan den ha påverkat fästet mot underlaget i de gamla skikten och belastar man då med fler lager utanpå finns stor risk att färgen släpper.

Inomhus är det normalt ingen väderpåverkan så det är större chans att det fungera än utomhus, men man bör göra en noggrann bedömning av förutsättningarna innan man börjar måla så man inte gör en massa arbete som sedan är bortkastat.

 • Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett slätt och blankt slutresultat. En blank färg framhäver alla ojämnheter så vill man ha en blank yta bör underlaget vara så slätt som möjligt innan man börjar måla.
 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek och bör efterslätas med moddlare. Använd hårborstpenslar eftersom dom drar ut linoljefärgen bättre än syntetborsten.
 • Gör ev spacklingar av skador och hål med Rubinol Linoljespackel.
 • Skrapspacklig kan utföras samma dag och görs bäst med en stålspackel med långt stål.
 • Gör man en snygg, jämn spackling behöver den inte slipas av utan man kan måla med Slipstrykningsfärg direkt.
 • Vill/behöver man slipa av den skrapspacklade ytan bör man låta spacklet torka ett dygn för att vara slipbart.
 • Måla sedan Slipstrykningsfärgen 1ggr 10-12m²/liter.
 • Låt torka över natten 12–24 timmar.
 • Fläckbättring behövs eventuellt för att garantera att underlaget är mättat så ingen olja dras ur slutstrykningsfärgen
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Slipstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som Snickerifärgen.

Slutstrykning

 • Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat och så jämnt som möjligt.
 • Vill man ha en extra slät yta väntar man 2–3 dagar så Slipstrykningsfärgen får torka till och gör sedan en lätt avslipning med fint sandpapper före slutstrykningen.
 • Snickerifärgen är en traditionell blank linoljefärg som är byggd för att flyta ut och ge en jämn yta om den påförs med rätt pensel och som kommer att behålla glansvärdet betydligt längre än vanlig linoljefärg.

OBS! Om Snickerifärgen skall efterslätas med moddlare skall det göras inom 45 min från det att färgen har påförts. Väntar man längre är det risk att man ”slätar sönder” ytan och att den blir mattflammig.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Målade ytor inomhus
Bindemedel Kokt linolja, hartsolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Blank
Rengöring verktyg Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall inte spädas
Torktid ca 12-24 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet förändras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång (ej grund) 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3 och 5 liter
Kontakta oss
English