Hur det började

Rolf Hansen började som målarlärling efter folkskolan i slutet av 30-talet. Som alla andra lärlingar på den tiden fick han börja med att hjälpa de äldre målarna med att transportera material till arbetsplatsen, agera hantlangare samt stå på verkstaden och mala pigment, blanda färg och göra spackel. Efter lärlingstiden arbetade han som målare på flera av den tidens stora och välrenommerade målerier, för att på kvällstid vidareutbilda sig i textning och dekorationsmålning på olika aftonskolor.

I slutet av 40-talet basade han för målarna som arbetade på Liseberg, vilket bl.a. innebar att han fick tillverka all färg som skulle användas både Lisebergsrosa i stora kvantiteter och bättringsfärg till karusellhästarna. I mitten på 50-talet var han på grund av begynnande förslitningsskador tvungen att hitta på något nytt levebröd och startade därför Göteborgs första färgbutik under namnet Måleriservice där ”Svensson” kunde köpa färg och få professionella råd av en utbildad målare. Fram till dess hade man bara kunnat köpa diverse lackfärger och råvaror för egentillverkning av färg i Kemikalieaffärerna.

"Hålet i väggen" som blev en succé

Trots att butiken närmast var att betrakta som ”ett hål i väggen” med sina 20m² och trots (eller tack vare) att målarfacket och målarmästarna i Göteborg protesterade vilt eftersom man befarade att man skulle förlora många jobb om ”Svensson” började måla själv, istället för att anlita ett måleri, blev butiken en succé med lördagsköer runt kvarteret som följd. Butiken växte till en liten kedja av butiker med som mest 6 st. runt om i Göteborg. I början på 60-talet startade Rolf tillsammans med kemiingenjören Folke Edler en färgfabrik med det, för den tiden, ovanligt internationella namnet Westcoast.

Man tillverkade både oljefärger och latexfärger när det slog igenom, men fabriken blev mest känd för sin ”Westcoast-olja”, en kinesisk träolja som kunde pigmenteras till lasyrfärg och som blev marknadsledande under ”lasyrvågen” på 70-talet.

Fabriken såldes till ett större företag i slutet på 70-talet och Rolf Hansen satt kvar som ansvarig för ”träfärgssidan” fram till sin pensionering 1985. Eftersom man lade ned träfärgstillverkningen i och med Rolf´s pensionering passade han på att köpa loss det kvarvarande råvarulagret och startade en liten enmanstillverkning av färg i gamla spinneriet i Ahlafors ett par mil norr om Göteborg, förövrigt samma fastighet som Westcoast tidigare legat i. Målsättningen var att åter ta upp den gamla hantverksmässiga tillverkningen av färg som han fått lära sig i sin ungdom, en tillverkning som bygger på en långt driven objektsanpassning och som kräver en mycket god kunskap om både råvaror och underlag.

Den lågkonjunktur som drabbade Sverige under 90-talet och som slog mycket hårt mot byggsektorn, gynnade en exklusivare hantverksmässig tillverkning. Detta tillsammans med att tre mycket starka trender slog igenom – gammaldags, hantverk och miljö, gjorde att företaget snabbt växte i sin nisch.

WIBO Färg idag

Mycket av den hantverksmässiga delen har vi varit tvunget att standardisera för att kunna tillgodose den efterfrågan som blivit, vilket innebär att vi idag tillverkar ett 20-30-tal basfärger som kan användas som dom är eller förändras efter olika underlag eller önskade slutresultat. Tack vare vår personals stora erfarenhet av objektsanpassad färg är vi idag en av de största leverantörerna av färg till bl.a. K-märkta objekt. Även vid renovering av 70-80-tals hus in- och utvändigt där man vill förbättra boende-miljön eller rädda en felbehandlad ytterpanel.

WIBO FÄRG AB är idag även flitigt föreskriven av arkitekter och upphandlare av offentlig miljö på grund av vår höga miljöprofil och för att vi inte arbetar med lösningsmedel, biocider eller andra miljöbelastande kemikalier. Många av de uppdrag vi får, går ut på att ta fram gamla eller ”omöjliga” kulörer som t.ex. en blå väggfärg till valutställningen på Naturhistoriska museet i Göteborg, eller att ta fram färg till annorlunda objekt som t.ex. en SIDA-finansierad barnsköterskeskola i Etiopien.

Det som vuxit mest under senare år är dock färg till nyproduktion och då i första hand till industrisidan för prefab-behandling. Fabriksgrunderingar, pigmenterade mellanstrykningsfärger, oljor, oljefernissor samt lasyrfärger till klädselbrädor, snickerier eller ädelträdetaljer. Ett resultat av ett mer objektsanpassad byggande där man bygger åt en specifik kund istället för massproduktion. Med de nya EU-direktiven för miljön ligger WIBO FÄRG AB långt framme eftersom vi har en extremt liten användning av lösningsmedel där kvalitén på våra produkter står i en klass för sig i jämförelse med de vattenburna oljefärger som tas fram och lanseras av de större färgtillverkarna.

Rolf hade nog aldrig kunnat drömma om att hans ”pensionärssysselsättning” skulle resultera i det företag som WIBO FÄRG AB har blivit idag! Rolf gick bort den 4/4 2003.

Kontakta oss
English