Målarspackel

Linoljebaserat spackel för träytor inomhus

liter

Produktbeskrivning

WIBO’s Linoljebaserat Målarspackel är ett traditionellt, linoljebaserat målarspackel som används som porfiller för träytor eller skrapspackel för väggar som slätspacklats med modernt väggspackel och som skall färdigstrykas med WIBO's linoljefärg för att få en blank yta.

Förarbete

Om det gäller en träyta skall den grundas med WIBO’s Innegrund, kvistar schellackeras och håligheter spacklas med Rubinol linoljespackel.

Målarspacklet skrapas på i träfiberriktningen så att årsringarna fylls igen och ytan jämnas till.

Det går sedan att göra en lätt avslipning av ytan med fint sandpapper.

Om det är en putsad yta som skall målas med linoljefärg slätspacklas den först med ett gipsspackel som slipas av så man har en jämn yta.

Gipsspacklet skall inte grundas innan skrapspacklingen eftersom det skapar blåsor i linoljespacklet.

Målarspacklet skrapas sedan på med stålspackel i nästan 90° vinkel.

När man gjort någon eller några m² går man tillbaka och glättar upp ytan genom att vinkla ned stålspackeln i 15-20° och svepa den över ytan med tryck.

Tekniken kräver lite övning, men gör man rätt får man högblanka spackelytor där man kan måla med blank linoljefärg.

För att tekniken skall fungera krävs stålspacklar med längre stål än vad som normalt används vid slätspackling av vanligt spackel.

WIBO FÄRG tar hem sådana spacklar från Frankrike för både panel och bredspackling.

Spacklet är slipbart efter ett dygn, men gör man snygga spacklingar som inte behöver slipas kan man måla över redan efter 30–60 minuter.

liter
Användningsområde Snickerier och väggar där man eftersträvar blanka ytor.
Bindemedel Kokt linolja, cellulosalim
Brandklass Ej brandfarlig
Glans -
Lagring 1-2 år
Minsta temp vid spackling 12 °C
Rengöring Såpa och vatten
Storlekar 5 kg
Torktid ca. 24 timmar
Verktyg Stålspackel med långt stål