Putstak invändigt målade med latexfärg

Välj kvadratmeter yta som ska målas

125 kvm

10 250
Hjälp med beräkning av yta?
Stäng

Beräkning målningsbar yta

m
m
kvm

Arbetsbeskrivning – så här gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Spackla skador med gipsspackel och se till att det hunnit torka innan det övermålas.
 • Spacklade ytor fläckbättras med Slipstrykningsfärg.
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och måla 10-12m²/liter
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg
 • Låt torka 24–36 timmar

Underarbete

 • Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett hållbart slutresultat.
 • Ytor som skall målas skall vara rena, torra och släta.
 • Latexfärgen ger ett jämnt underlag så den är normalt inga problem att måla över med linoljefärg om hela vägg-/takytan målats med en sådan.
 • Kontrollera noggrant att latexfärgen har fäste mot underlaget.
 • Beroende på färgens kvalité och underlagets porositet är det stor risk att latexfärgen dragit loss från underlaget om den målats direkt på putsen vilket då resulterar i blåsor och färgsläpp när ytan belastas med fler färglager.
 • Belasta inte med fler lager än vad som är absolut nödvändigt för ett godtagbart resultat om Ni misstänker att befintlig latexfärg har ett dåligt fäste mot underlaget.
 • Om spackling/lagning med gipsspackel eller Lätt-handspackel utförs bör det göras en dag före så att allt vatten i spacklet hinner avdunsta.
 • De spacklade fläckarna slipas av och fläckbättras med ett lager Slipstrykningsfärg.

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • Applicera Slipstrykningsfärgen minst 2ggr 10-12m²/liter med något dygns mellanrum.
 • Ett tredje lager kan behövs om ytan fortfarande har matta insugningsfläckar och/eller färgen inte har täckt tillräckligt
 • Färgen skall inte spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som den är.

Slutstrykning

Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat så all olja i Slipstrykningsfärgen blir kvar på ytan och inte suger in i underlaget.

Slipstrykningsfärgen är en mager linoljefärg med mindre mängd linolja och mer krita varför ytan går ned i glansvärde ganska snabbt.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Målade ytor inomhus
Bindemedel Kokt linolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Matt 10°-15°
Rengöring verktyg Såpa och vatten
Spädning Färgen skall inte spädas
Torktid ca 12-24 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet förändras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång (ej grund) 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3 och 5 liter
Kontakta oss
English