Emulsionsfärg som vitlasyr

Arbetsbeskrivning – så här gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Rör upp grundfärgen och påför grundfärgen till pormättnad
 • Låt torka 24 timmar
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och måla 10-12m²/liter
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Rör upp Snickerifärgen och måla 10-12m²/liter

Underarbete

 • Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett hållbart slutresultat.
 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.
 • Obehandlat virke skall inte tvättas före målning.
 • Schellackeringav kvistar och spackling skall göras på en grundad yta.

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • Applicera grunden så att underlaget mättas.
 • Måla sedan Slipstrykningsfärgen 1-2 gånger, 10-12m²/liter, med något dygns mellanrum.
 • Ett andra lager behövs om ytan fortfarande har matta insugningsfläckar och/eller färgen inte har täckt tillräckligt.
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Slipstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som Färdigfärgen.

Slutstrykning

 • Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat så all olja i Snickerifärgen blir kvar på ytan och inte suger in i underlaget.
 • Snickerifärgen är en traditionell linoljefärg som är byggd för att flyta ut och ge en jämn yta om den påförs med rätt pensel och som kommer att gå ned i glansvärde efterhand som den torkar.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i lösningsmedel utan göras rena med såpa tills all olja är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med oxidationstorkande oljor.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä inomhus
Bindemedel Kokt linolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt
Rengöring verktyg Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall inte spädas
Torktid ca 12-24 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet förändras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång (ej grund) 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3 och 5 liter
Kontakta oss
English