Linoljeblåsor - en skröna som är svår att ta död på

Denna skröna är ungefär av samma dignitet som att man kan ”späda” in mer olja i underlaget genom att tillsätta något som dunstar vilket ju lämnar mindre kvar än man hade från början.

Det påstås och är tydligen allmänt känt och accepterat att gamla lager innehållande linolja plötsligt efter 100 år eller så påverkat av något odefinierbart plötsligt kan övergå i gasform och i sådan mängd och med sådan kraft att det utan vidare kan lyfta en icke gastät nymålad färgfilm så att en blåsa uppstår.

Detta är naturligtvis helt fel – men ändock något som tydligen många tror och skyller på när det uppstår blåsor efter underhållsmålning.

Bristfälligt underarbete kan ge blåsbildning

Jag har under mina 30 år med linoljefärg inte sett någon blåsbildning som beror på någon gas utan 99% har berott på dåligt eller otillräckligt underarbete.

Linolja torkar oxidativt och genom en kemisk reaktion mellan oljan och pigmenten. Denna process är inte reversibel så när filmen väl bildats kan den inte bli flytande igen.

Man kan lösa upp färgfilmen genom kemisk påverkan och man kan göra den mjuk med värme, men det är något annat än att den skulle förgasas.

Ett resultat av ny färg på gamla färglager

”Linoljeblåsor” uppstår alltid när man målar ny färg på gamla, hårda, tjocka – ofta 100 år gamla – oljefärgslager.

Grundfärgen som sitter närmast träet och håller alla färglager är då naturligtvis också 100 år gammal. Hur många pigga, spänstiga, smidiga 100-åringar känner Ni?

Grundfärgen har ju med ålderns rätt blivit uttorkad och spröd och när man kommer upp i 8-10 lager färg efter 100 år orkar den inte mer utan släpper från underlaget.

Detta är en naturlig process och har inget med någon form av gasbildning att göra. Man får anstränga sig lite extra vid skrapningen och kanske ändå räkna med någon blåsa efter övermålning av gamla ”krokodilskinn”.

Linolja avger bara emissioner de första veckorna

För de som hävdar att linolja avger emissioner – Svar JA – under de första veckorna. Efter någon månad är det så små mängder att de nästan inte är mätbara. Avger naturligtvis inget efter 100 år.

Om vi leker med tanken att det skulle kunna bildas en gas i träet under färgfilmen som bygger upp ett tryck måste det ju finnas ett mottryck för att den skall kunna pressa loss färgfilmen. Eftersom de flesta träpaneler inte är gastäta bakåt och inte ligger i vacuum kan ett sådant tryck naturligtvis inte bildas utan gasen skulle läcka ut på sidorna eller på baksidan.

Blåsor som uppstår när man målar på gamla hårda färglager beror alltså på att man målat med en färg som skapar spänningar när den torkar och den belastningen gör då att grundfärgen inte orkar hålla kvar mot underlaget längre. Förvånansvärt (?) ofta är den nya färgfilmen en latexfärg.

Kontakta oss
English