Fönster utvändigt – fur teak – 60-tal lasyr

Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Rör upp lasyren och påför oljan till pormättnad
 • Rör upp lasyren med jämna mellanrum
 • Rengör penseln direkt eller ställ den i WIBO Spädning/Rengöring
 • Låt torka 12 timmar
 • Rör upp lasyren och påför oljan tunt – 10-12m²/liter
 • Rör upp lasyren med jämna mellanrum
 • Rengör penseln direkt eller ställ den i WIBO Spädning/Rengöring
 • Låt torka 1–2 veckor
 • Rör inte upp fernissan eftersom det skapar luftbubblor i filmen.
 • Påför fernissan 10-12m²/liter i 1–2 lager med min 1 dygns tork.
 • Använd en fyllig lackpensel/hårpensel av bra kvalité.
 • Rengör penseln direkt eller ställ den i WIBO Spädning/Rengöring

Förberedelser

På gamla lasyrer på fönster finns nästan alltid även ett fernisslager som oftast är nednött eller avflagnat på nedre delen av bågen och karmen.

Ofta har träet grånat eller svartnat. Det bästa för att få en jämn träyta att lasera på är att slipa bort den befintliga laseringen ned till trärent.

 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra.
 • Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh.60%.
 • Obehandlat virke skall inte tvättas före målning.

Lasering

Virke som skall behandlas får inte ha en fuktkvot överstigande 18–20%

Olika träslag suger olika mycket olja och pigment, och det blir också stora skillnader i slutresultat beroende på om man laserar på en finsågad eller hyvlad yta. Därför är det viktigt att Ni vid färgbeställning har med ett referensprov på det eller de virkesslag som används så att det estetiska slutresultatet blir det förväntade.

Laseringen utförs alltid i två moment:

 • En gång flödigt till pormättnad med pigmenterad olja (JUPEX 45 Lasyr) för att mätta träet och ge det kulör.
 • En ggr tunt med färgad eller ofärgad olja för att mätta ytan.

Eftersom lasyroljan är mycket lättviskös skall lasyren röras upp ordentligt före målning. Man bör även under målningens gång med jämna mellanrum röra om i lasyren så att man inte får några färgförändringar.

Laseringen/oljningen påförs lämpligast med en ngt. tjockare lackpensel/hårpensel av god kvalité. Den första pigmenterade behandlingen kan med fördel appliceras före monteringen av panelen, men brädorna får då inte läggas samman eller ströas eftersom det då blir märken i ”färgen”.

Lasyren bör torka ”över natten” innan panelen spikas eller nästa färgskikt påförs.

Måla inte i direkt solsken eller vid fuktig väderlek eftersom oljan då lätt skinnar sig på ytan.

Dåliga torkförhållanden gör även att ytan står för fet vilket kan leda till att den blir smutsig.

På hyvlade ytor som t.ex. fönsterbågar eller snickerier av ek kan ytfilmen behöva förstärkas med ett lager fernissa för att öka livslängden på laseringen. Vi rekommenderar WIBO Linoljefernissa eller motsvarande oljefernissa.

Fernissan påförs efter ett 1–2 veckor när oljan torkat till ordentligt.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna direkt eller ställ dom i WIBO Spädning/Rengöring eller något lösningsmedel.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i lösningsmedel utan göras rena med såpa tills all olja är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs.

Tänk på brandrisken i porösa material ihop med oxidationstorkande oljor.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Tungolja (80%) och kokt linolja
Pigment Titandioxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt
Rengöring vertkyg, spill WIBO Spädning/Rengöring + Såpa och vatten
Spädning Lasyren skall ej städas
Torktid Ca 6–8 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig, självantändningsrisk i porösa material
Skyddsåtgärd Innehåller <40% Normalparaffin (C10-C13). Farlig att förtära. Kan skapa kemisk lunginflammation.
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång 4-6m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English