Pansarfärg

Skyddande film eller slutstrykning vid målning av metall med metallprimer

liter

Produktbeskrivning

Rostskyddsfärg avsedd som skyddande film över Metallprimern i ett rostskyddsfärgssystem eller som slutstrykning vid målning av metall målat med Metallprimer utvändigt.

Färgsystemet/Pansarfärg introducerades på 1920-talet av Kungliga Vattenfallsstyrelsen och provades ut i fullskala tillsammans med Ingenjörvetenskapsakademiens Korrosionsnämnd i främst industriella tillämpningar under närmare fyrtio år.

Originalkonceptet uppvisar en anmärkningsvärd livslängd.

Formuleringen bygger på historiska källor, men linoljegrundfärgen av blymönja i originalkonceptet har bytts ut mot fosfaterad linoljegrundfärg.

I övrigt bygger rostskyddsfärgssystemet och Pansarfärgen på samma intrikata blandning av högkvalitativa linoljor och specialpigment som i originalsystemet.

Förarbete

Pansarfärgen målas på 1–2 lager med Metallprimern.

Målning med Metallprimer – se Produktblad Metallprimer.

Målning

Se till att Metallprimern är torr och övermålningsbar och inte ligger i direkt solsken.

Använd en rund anstrykare i lämplig storlek. Färgen går även att påföra med lackroller anpassad för oljefärg men bör då efterstrykas med pensel.

Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning. Om färgen sträckes 12m2/liter blir filmtjockleken ca 80µm efter tork.

Om Pansarfärgen används som slutstrykningsfärg rekommenderar vi att den påförs i 2 lager med minst 1 dygns torktid mellan strykningarna.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Övrigt

Det är viktigt att Metallprimern fått torka till ordentligt innan den övermålas med Pansarfärgen.

liter
Användningsområde Rostskydd av metall
Bindemedel Kokt linolja, tungolja
Pigment Zinkoxid, aluminiumtrifosfat, metalliska pigment, järnoxider
Brandklass Ej brandfarlig
Glans Halvblank
Lagring Minst 2 år
Minsta temp vid målning 12°C
Rengöring Såpa och vatten
Spädning/förtunning Skall ej spädas
Storlekar 1,3 och 5 liter
Torktid ca. 24 timmar
Verktyg Pensel, lackroller
Åtgång 12 kvm/liter
Miljö Produkten innehåller Zinkoxid <15% Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Självantändningsrisk i porösa material
Förvaras oåtkomligt för barn
EU gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) Denna produkt innehåller <95g/l VOC EWC= 08 01 1