Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

wibo färg ab

väderö Slamoljefärg

Väderö Slamoljefärg är en fasadfärg som ger en vacker matt yta. Produkten är speciellt framtagen för att möta marknadens efterfrågan på matta fasadfärger med god prestanda. Väderö Slamoljefärg är avsedd för fasadpanel utomhus. Produkten ska ej användas till fönster eller andra snickeridetaljer. Produkten ingår i WIBO`s system och ytor som färdigstryks ska vara grundade och mellanstrukna innan applicering. Väderö Slamoljefärg ger ett täckande och skyddande ytskikt.Produkten är helt fri från lösningsmedel, den ska inte spädas vid användning och är därför ett bra miljöval. Väderö Slamoljefärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Läs noga igenom de arbetsbeskrivningar som ni finner på burken o/e vår hemsida. Ytor som ska färdigstrykas ska vara mättade samt rena, släta och torra. Ytorna ska ha full täckning innan färdigstrykning.

målning

Färgen påförs jämnt och metodiskt, använd med fördel en fasadpensel i lämplig storlek. Applicera ett lager i kulör lika den ni använt som mellanstrykning.

efter målning / underhåll

Torka noggrant av verktyg innan rengöring i såpa och vatten. Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning. Var rädd om vår miljö.

användningsområde Fasad utomhus brandklass Ej brandfarlig
bindemedel Kokt linolja, cellulosa lagring Ca. 1 år
glans Matt minsta temp vid målning 12 celcius
rengöring Såpa och vatten åtgång 6-10 kvm
spädning/förtunning Ska ej spädas verktyg Pensel
torktid Ca. 24 tim storlekar 1, 3, 5 och 10 liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Då all färg är ett halvfabrikat kan vi endast garantera varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förabete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG AB // Aröds IND. VÄG 17-19 // 422 43 HISINGS BACKA // +46 31 51 90 25 info@wibofarg.se // www.wibofarg.se