Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

wibo färg ab

Rostskyddsfärg

WIBO ROSTSKYDDSFÄRG är en rostskyddande färdigfärg som används till ny eller gammal grundad metall. Det verksamma rostskyddet är aluminiumtrifosfat. Produkten kan användas till de flesta primade plåt och metallytor och ger en hållbar halvmatt färgfilm. WIBO Rostskyddsfärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Läs noga igenom de arbetsbeskrivningar som ni finner på burken o/e vår hemsida. Ytor som ska slutstrykas med WIBO Rostskyddsfärg ska vara primade minst två ggr med WIBO Metallprimer.

målning

Färgen påförs jämnt och metodiskt, använd med fördel en rund anstrykare i lämplig storlek. Applicera ett till två lager tills dess att full täckning uppnåtts. Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning.

efter målning / underhåll

Torka noggrant av verktyg innan rengöring i såpa och vatten. Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning. Var rädd om vår miljö.

användningsområde Färdigstrykning på grundad metall brandklass Ej brandfarlig
bindemedel Kokt linolja, tungolja, hartser lagring Ca. 2 år
glans halvmatt minsta temp vid målning 12 celcius
rengöring Såpa och vatten åtgång 12-16 kvm
spädning/förtunning Ska ej spädas verktyg Pensel
torktid Ca. 24 tim storlekar 1, 3, 5 och 10 liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Då all färg är ett halvfabrikat kan vi endast garantera varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förabete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG AB // Aröds IND. VÄG 17-19 // 422 43 HISINGS BACKA // +46 31 51 90 25 info@wibofarg.se // www.wibofarg.se