Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING UTVÄNDIGT OMMÅLNING TIDIGARE AKRYLAT

JUPEX 45 alt. WIBO Systemmålning

Många paneler är idag målade med olika akrylatlatex(plast)färger eftersom man under -70 och -80-talen ansåg att denna färgtyp var helt överlägsen alla andra vad gäller strykbarhet och livslängd.

Att måla om på nytt med akrylat torde ju vara det enklaste och det som ligger närmast tillhands.

Men detta är ingen självklarhet utan beror helt på vilka behandlingar som gjordes när akrylaten applicerades.

Är man säker på att panelen grundades med en oljegrund före akrylatmålningen och panelen fortfarande är intakt och utan skador (ex. röta) kan man förmodligen fortsätta med akrylat.

Men vet man att "plastfärgen" är applicerad direkt på träet bör man tänka sig för två gånger innan man tillför ännu ett "plastfärgsskikt" eftersom rötskadefrekvensen ökar med tjockleken på akrylatfärgsskiktet.

Att mixa olika färgsystem är aldrig bra eftersom de har olika egenskaper och dessa kan ju "kollidera" och skapa problem som man inte hade innan.

Därför skall man aldrig måla akrylat ovanpå en hård alkydoljefärg eftersom plasten sväller och krymper beroende på årstiderna på ett helt annat sätt än den hårdare hartsoljan och då skapas spänningar som helt enkelt sliter loss det hårdare färgskiktet. Man bör av samma anledning naturligtvis inte heller måla över akrylat med alkydoljefärg.

Vill man av olika anledningar byta färgsystem är det bäst att först avlägsna "plastfärgen" så att man kan bygga upp en ny färgfilm från fast underlag. Men eftersom färgborttagning inte är billigt och de flesta bara vill fräscha upp sitt hus pga. att kulören har bleknat, följer här två förslag till alternativa behandlingar.

Vi vill dock påpeka att förutsättningen för om man skall behandla fasaden enligt våra förslag måste bygga på en professionell bedömning av det befintliga färgskiktet, varför vi ber Er ta kontakt med oss eller någon av våra återförsäljare innan Ni bestämmer Er för vad Ni skall göra.

ALT. 1 - INOLJNING MED JUPEX 45

FÖRUTSÄTTNING

Om färgskikten är intakta, elastiska och fortfarande håller ett visst glansvärde samt inga rötskador kan konstateras, går det ofta alldeles utmärkt att nöja sig med en enkel oljning av ytan.

Om den utförs med rätt oljetyp belastas ingenting och man återfår den ursprungliga glansen och kulören samt skapar en vattenavvisning i färgfilmen som inte fanns från början.

BEHANDLING

Förvattna och borsttvätta först med något alkaliskt tvättmedel för att avlägsna smuts och det "krit-skikt” som alltid uppkommer på denna typ av färg.

Undvik högtryck eftersom det pressar in mycket vatten genom färgfilmen och detta kan göra att man ofrivilligt stänger in fukt som kan skapa skador på träet.

Tillse att både färgfilm och virke är ordentligt uttorkat före oljning.

Oljningen skall utföras med JUPEX 45 Kinesisk Träolja, gärna bruten i samma kulör som den underliggande akrylaten.

Undvik att olja i direkt solsken eftersom oljan då gärna vill skinna sig.

Oljan skall påföras tunt ca. 8-12m²/liter och är torr på ca. 3-4 timmar.

Glöm inte att täcka sådana ytor som inte skall oljas eftersom oljan är lättflytande och det är lätt att skvätta.

ALT. 2 - OLJNING AV UNDERLAGET OCH MÅLNING MED WIBO LINOLJEFÄRG

FÖRUTSÄTTNING

Om det gamla akrylatfärgsskiktet är kraftigt eroderat, utkritat, tunt och helt saknar elasticitet och glans kan man genom att använda rätt sorts olja mätta färgskiktet och på så sätt skapa ett fast underlag för fortsatt målning.

FÖRARBETE

Förvattna och borsttvätta först med något alkaliskt tvättmedel för att avlägsna smuts och det "krit" skikt som alltid uppkommer på denna typ av färg.

Undvik högtryck eftersom det pressar in mycket vatten genom färgfilmen och detta kan göra att man ofrivilligt stänger in fukt som kan skapa skador på träet.

Tillse att både färgfilm och virke är ordentligt uttorkat före oljning.Skrapa ned löst sittande färg till fast underlag.

OLJNING

Oljningen skall utföras med JUPEX 45 Kinesisk Träolja, gärna bruten i samma kulör som den underliggande akrylaten.

Undvik att olja i direkt solsken eftersom oljan då gärna vill skinna sig.

Oljan skall påföras tunt ca. 8-12m²/liter och är torr på ca. 3-4 timmar.

Glöm inte att täcka sådana ytor som inte skall oljas eftersom oljan är lättflytande och det är lätt att skvätta.

MELLANSTRYKNING

Bättra trärena ytor med WIBO Mellanfärg i samma kulör som akrylaten.

Undvik att byta kulör eftersom detta kräver en strykning över hela ytan med mellanstrykningsfärg och det innebär att belastningen på det underliggande akrylatskiktet kan bli så stor att det spjälkar. Det gäller att belasta de dåliga skikten så lite som möjligt då man inte vet hur bra dom sitter i underlaget.

FÄRDIGSTRYKNING

Panelen färdigstrykes med WIBO Färdigfärg.

Appliceringen skall ske med rund anstrykare i lämplig storlek (No. 14, 16 alt. 18) och färgen skall påföras tunt - 9-10m²/liter för att undvika skinnbildning.

Färgen skall arbetas in i underlaget och får inte under några omständigheter spädas med aromatiska lösningsmedel eftersom dessa fördärvar linoljans filmbildningsförmåga.

Torktid ca. 1-2 dygn under normala förhållande .

ALLMÄNT

Tänk på att ingen färg är bättre än dess underlag - ju bättre underarbete desto längre livslängd.

Undvik att måla i direkt solsken eller vid fuktig väderlek.

Måla inte på fuktigt virke. Max fuktkvot 18 %.

Rör om färgen noggrant före målning.

Mellanstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-10m²/liter.

Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Vid uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten med någon droppe såpa i.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används skall penslarna återfettas med fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.