Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING LASYRMÅLNING

PRODUKTEGENSKAPER

Kinesisk Träolja eller Tungoil, som är det huvudsakliga bindemedlet i JUPEX 45, är den enda naturprodukt som kan jämföras med fabrikstillverkade bindemedel vad beträffar vatten- och alkalibeständighet.

Oljan utvinns genom pressning av nötterna från Tungträdet (Aleuritis Fordii) och har tack vare en kemisk reaktion torkegenskaper och låg ytspänning som ingen annan oljeprodukt kan uppvisa.

Den är helt oöverträffad när det gäller penetration på djupet av träytan där den torkar och därmed upphäver träets kapillärsugning vilket innebär att man får ett vattenavvisande och mycket formstabilt virke.

Oljorna pigmenteras huvudsakligen med jord- och järnoxidpigment för att få en så bra ljusäkthet som möjligt.

LASERING

Virke som skall behandlas får inte ha en fuktkvot överstigande 18%.

Olika träslag suger olika mycket olja och pigment, och det blir också stora skillnader i slutresultat beroende på om man laserar på en finsågad eller hyvlad yta. Därför är det viktigt att Ni vid färgbeställning har med ett referensprov på det eller de virkesslag som används så att det estetiska slutresultatet blir det förväntade.

Laseringen utförs alltid i två moment:

En gång flödigt till pormättnad med pigmenterad olja (JUPEX 45 Lasyr) för att mätta träet och ge det kulör.

En till två ggr tunt med ofärgad olja JUPEX 45 Ofärgad (gärna förstärkt) för att skapa en slityta mot väder och vind.

Eftersom lasyroljan är mycket lättviskös skall lasyren röras upp ordentligt före målning. Man bör även under målningens gång med jämna mellanrum röra om i lasyren så att man inte får några färgförändringar.Laseringen/oljningen påförs lämpligast med en ngt. tjockare lackpensel av god kvalité. Den första pigmenterade behandlingen kan med fördel appliceras före monteringen av panelen, men brädorna får då inte läggas samman eller strös eftersom det då blir märken i "färgen".

Lasyren bör torka "över natten" innan panelen spikas eller nästa färgskikt påförs.

Måla inte i direkt solsken eller vid fuktig väderlek eftersom oljan då lätt skinnar sig på ytan. Dåliga torkförhållanden gör även att ytan står för fet vilket kan leda till att den blir smutsig

VID FABRIKSMÅLNING

WIBO FÄRG AB levererar idag lasyrfärger för fabriksmålning av fasadbrädor, fönsterbågar, snickerier etc. till ett flertal kunder över hela landet där olika krav på funktion och estetiskt slutresultat gäller. Kontakta oss direkt för objektsdiskussion och hanteringsanvisningar.

UNDERHÅLL

Som vid all övrig målning utomhus gäller att den målade ytan bör avtvättas med jämna mellanrum för att avlägsna smuts och nedfall som ev. kan påskynda nedbrytningen av färgfilmen. Använd pH- neutrala eller sura tvättmedel vid underhållstvätt.

Undvik högtryck och använd istället om möjligt vattenslang och levang.

Vid renoveringsmålning tvättas färgytan med något alkaliskt fasadtvättmedel (ex. målarsoda, ammoniak etc.), var noga med att skölja bort tvättmedelsrester.

Efter tvättning och tork förnyas slitytan med ett nytt lager JUPEX 90 (ev. med pigmenttillsats om kulören har bleknat kraftigt).

Beroende på kulörval och geografiskt läge bör renoveringsoljningens intervall hamna mellan 5:e-10:e året efter första behandlingen.

ALLMÄNT

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas WIBO Rengöring alt. lacknafta.

Händer och hud som fått oljestänk rengörs med såpa och vatten. Använd gärna handskar.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.