Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

RENOVERINGSMÅLNING INNE

Vid renoveringsmålning inomhus behöver man inte ta hänsyn till väderpåverkan, utan kan koncentrera sig på att få ett estetiskt tilltalande slutresultat. Det går därför också att bygga färger med betydligt kortare torktider än vid utomhusmålning.

Linoljebaserade färger fäster dessutom utmärkt på de flesta förekommande ytor varför det väldigt sällan är något problem att använda dessa färgtyper om man bara planerar arbetet utifrån materialets förutsättningar. Eftersom linoljan härdar genom att ta upp syre i en oxidationsprocess bör man se till att ha en god luftväxling i de utrymmen som målas.

Temperaturen påverkar också torktiden och går den ned mot 15°C ökar torktiden nästan till det dubbla.

Idealet ligger på 18-20°C varför högre temperaturer får samma effekt som låga - torktiden ökar.

Ett av de vanligaste fel som görs är att man inte tvättar och slipar av ytorna som skall målas tillräckligt, vilket kan leda till framtida färgsläpp om ytan som övermålats varit fet eller smutsig.

Det kan vara svårt att skölja av tvättade ytor inomhus eftersom det inte alltid går att blaska med mycket vatten, men om ytan tvättas med ammoniakvatten har det fördelen att tvättmedlet dunstar i normal rumstemperatur och man kan nöja sig med att "blöt-torka" de tvättade ytorna.

Ett annat mycket vanligt fel är att mixa gamla och moderna material, som att t.ex. använda "fel" sorts snickerispackel som övermålas med någon V-slip som inte stoppar insugningen i spacklet med mattinsugningar som följd.

Vid målning med linoljebaserad färg inomhus gäller en grundregel - att skapa en jämt sugande (helst icke sugande) yta för färgen!

De arbetsbeskrivningar som finns i denna mapp är och skall betraktas som generella.

Eftersom väggar inomhus kan variera från rum till rum och även i enskilda rum (!) behöver rekommendationerna förmodligen justeras mot objektet.

Om Ni läser en Arbetsbeskrivning och finner att den inte svarar mot det som skall underhållas - kontakta oss så hjälper vi till att ta fram en behandling som fungerar.