Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING VÄGGAR INNE

NY GIPSSKIVA ELLER SPÅNPLATTA - INVÄNDIGT

WIBO Emulsionsfärg är en gammaldags matt (5-7glans) patentfärg för målning av vägg och takskivor invändigt.

Färgen är uppbyggd på linolja, vatten, cellulosalim och pigment och har en torrhalt på 60-70% beroende på kulör.

Färgen är helt fri från konserveringsmedel och gifter samt har en hållbarhet i burk på c:a 4-6 månader beroende på förvaring. När färgen har satt sig (härdat) efter ett par månader är den fullt tvättbar med vanliga ph-neutrala diskmedel. Besvärligare fläckar kan borttagas med en försiktig tvätt med Scotch-brite. Färgen kan appliceras med roller eller pensel och torkar på c:a ett dygn under normala betingelser.

(Normalt = 18-22°C, god luftväxling)

Vid sprutning skall lämplig mask (t.ex. damm-filter och skyddsglasögon) användas.

WIBO Emulsionsfärg är klassad som "Brandklass 1".

Färgen är emissionstestad på laboratorier av SP (Statens Provningsanstalt, Borås) och av Företagshälsovården PREVIA vid målning på arbetsplats (Hagabadet, Gbg.). Inte vid något av testerna överstegs gällande riskgräns för aldehyder. Färgen lämpar sig utmärkt i bostäder eller utsatta miljöer som t.ex., skolor, sjukhus och offentliga lokaler där man vill ha en allergisäker miljö eller skapa en estetiskt tilltalande miljö.

För att uppnå ett så jämnt underlag som möjligt bör man vara noga med att spackla alla skarvar samt spik-/skruvhål så noga som möjligt. Minst 2 gånger med slipning emellan och ilägg av perforerad pappersremsa i skarven.

FÖRARBETE

Undvik vävremsor eftersom dessa är elastiska och det därför är stor risk att färgen/spacklet spricker över skarvarna Efter att spacklet torkat slipa ytterligare en gång för bästa finish. Det är viktigt att spacklet får genomtorka innan det övermålas eftersom oljan i emulsionen annars blir liggande på ytan och höjer glansvärdet på spackelskarvarna.

MÅLNING

Sparmålning med vinkelpensel görs minst 2-3 ggr.

Skivorna stryks två gånger med WIBO Emulsionsfärg.

Vänta minst 8-10 timmar (helst över natten) mellan strykningarna och tillse att ha en god luftväxling i det målade rummet så att vattnet i färgen transporteras bort och färgen får en god syresättning för bästa tork.

OBS!! Uppstår en kraftigare irriterande doft under torkprocessen är ventilationen för dålig och behöver ökas. En lämplig luftomsättning är c:a m³ luft x 4 / 8 timmar, men kan naturligtvis varieras efter hur stor yta i rummet som målas.

Vid sprutmålning skall luftväxlingen vara stor nog för att transportera bort sprutdimman.

Rollas färgen är en 18 mm borstlängd lämplig. Professionella målare bör använda en roller med något kortare borst. "Kors & tvärs"-målning rekommenderas för bästa resultat.

Är det en större entreprenad, där andra reparationsarbeten utförs samtidigt med målningen, bör man vänta med slutstrykningen tills dessa är avslutade för att undvika skador i färdigfärgen.

Redskap rengörs i såpa och vatten.

LASERING

Den målade ytan laseras med WIBO Emulsionslasyr.

Låt bottenfärgen härda minst 3-5 dagar innan lasyren påförs eftersom lasyren annars "biter" för snabbt i underlaget och blir svår att hantera.

Vill man uppnå en estetisk känsla av "akvarellfärg" bör emulsionsfärgen härda minst en vecka före överlasering.

WIBO Emulsionslasyr lämpar sig utmärkt till de flesta lasyrtekniker som t.ex. svampning, brokettmålning, kvastning etc.

Lasyren höjer glansvärdet till c:a 10-15 glans.

ALLMÄNT

Om Emulsionsfärgen målas i utsatta utrymmen som t.ex. skolkorridorer, vid ingångsdörrar etc. där man har ett större rengöringsbehov än normalt kan man efterbehandla ytan med ofärgad emulsion för att göra den starkare. Detta höjer glansvärdet med 5-10 skaldelar.

Extremt utsatta ytor kan efterbehandlas med JUPEX 45 Kinesisk Träolja varvid man skapar en vattenavvisande och tvättbar yta.

Emulsionsfärgen bör dock få möjlighet att härda minst 4-8 veckor innan oljan påförs så att den inte löser upp färgskiktet. Oljan påföres mycket tunt i ett lager.

OBS! Oljan mörkergulnar och bör därför inte användas på ljusa eller blåa kulörer.

Vid lasering där emulsionsfärgen (bottenfärgen) skall strykas på kraftigt ojämnt sugande underlag (ex. latexspackel/gips), bör underlaget först behandlas med en krederingsfärg eller limstrykas. I annat fall kommer lasyren att visa tendenser till mörkare schatteringar på spackelytorna.

Eventuella bättringar skall göras med bättringsfärgen utspädd med 5-10% vatten eftersom bättringsfläcken annars vill bli blank. Fläckbättringen bör utföras med typ liten elementrulle.

Notera att kulören ändrar sig ganska mycket mellan våt och torr färgfilm, varför bättringsfläckar i kulör skall ha avvikande färg mot underlaget när dom är nymålade.

Om målningen sker när det är väldigt varmt eller torrt kan färgen torka för fort och skäck uppstå. Om färgen känns "kort" när den påförs kan man späda den med 5-10% vatten för att motverka detta. Man bör även undvika korsdrag under själva målningen och det kan vara till hjälp att spraya rummet med vatten för att höja luftfuktigheten.