Välkommen till WIBO FÄRG

och Din skräddarsydda linoljefärg

Tradition för framtiden

Med den direkta kopplingen till det gamla hantverksmåleriet gör vi allt för att leva upp till vår devis!

WIBO’s grundare Rolf Hansen gick i målarlära på 1930-talet och jobbade 20 år som målare. Han hann både att öppna färgbutik och tillverka färg innan pensionen 1986. Vid pensionen började Rolf att hantverksmässigt tillverka färg igen.
Länk till Om oss

I det gamla hantverket skräddarsydde målaren färg för varje yta och objekt! I det industrialiserade måleriet har både livslängd och estetik blivit sämre. Varför Linoljefärg. För att behålla kvalitén vid större produktion har vi skapat olika färgsystem. Länk produktalshjälpen.

Kontakta oss
English