Snickerier utvändigt – fur – äldre sekelskifte

För t.ex snickeridetaljer och dörrar i äldre fur.

Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och stryk alla trärena ytor 1ggr
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg över hela ytan 10-12m²/liter
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Rör upp Snickerifärgen och måla 10-12m²/liter

Förberedelser

Har men en färgfilm som är 100 år gammal är även grundfärgen som håller alla lager 100 år och då har den förmodligen tappat i elasticitet och fäste mot underlaget.

Normalt brukar färgen släppa när man är uppe i 8–10 lager eller 100 år. Man bör därför inte belasta gamla tjocka lager med mer färg än nödvändigt.

Om flagningen är i större sjok har man förmodligen målat med en starkare latexfärg som drar loss gamla färglager.

Extra viktigt att man då får bort allt löst eftersom det annars bildas luftfickor mellan färg och trä där kondensvatten samlas.

Om man skrapar bort färg är det viktigt att skrapa till absolut fast underlag. Dvs den färg som sitter kvar efter skrapning gick inte att skrapa bort.

Ju tjockare lager och äldre målning desto viktigare att få bort det som är löst.

Innan målning

 • Slipa ned kanterna på gamla färglager som sitter kvar – man kan inte måla bort dom genom att lägga tjockare med linoljefärg.
 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra.
 • Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh 60%.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • Applicera Mellanfärgen så att underlaget mättas.
 • Måla Mellanfärgen minst 2ggr på trärena ytor båda med något dygns mellanrum.
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Mellanstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som Färdigfärgen.
 • Eventuella spacklingar med linoljespackel typ Rubinol på vertikala ytor eller schellackeringar skall göras efter första Slipstrykningen.

Slutstryking

Färdigfärgen är en traditionell linoljefärg som är byggd för att stå emot väder och vind.

Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat så all olja i Färdigfärgen blir kvar på ytan och inte suger in i underlaget.

Övrigt

Börja alltid med att tvätta av ytan som skall målas med ett pH-neutralt (<pH7) tvättmedel. Förvattna och skölj noga.

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Kokt linolja och standolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt
Rengöring Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall ej spädas
Torktid ca 24-36 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English