Snickerier ädelträ utvändigt (teak, ek etc)

Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren.
 • Rör upp lasyren och påför oljan till pormättnad.
 • Rör upp lasyren med jämna mellanrum.
 • Rengör penseln direkt eller ställ den i WIBO Spädning/Rengöring.
 • Låt torka 12 timmar.
 • Rör upp lasyren och påför oljan tunt – 10-12m²/liter.
 • Rör upp lasyren med jämna mellanrum.
 • Rengör penseln direkt eller ställ den i WIBO Spädning/Rengöring.
 • Låt torka 1–2 veckor.
 • Rör inte upp fernissan eftersom det skapar luftbubblor i filmen.
 • Påför fernissan 10-12m²/liter i 1–2 lager med mins1 dygns torktid mellan lagren.
 • Använd en fyllig lackpensel/hårpensel av bra kvalité.
 • Rengör penseln direkt eller ställ den i WIBO Spädning/Rengöring.

Förberedelser

På gamla lasyrer på ädelträ finns nästan alltid även ett fernisslager som oftast är nednött eller avflagnat på framför allt nedre delen av ytan.

 • Ofta har träet grånat eller svartnat. Det bästa för att få en jämn träyta att lasera på är att slipa bort den befintliga laseringen ned till trärent.
 • Ek som svartnat måste blekas med Oxalsyra.
 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra. Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh.60%.

Lasering

Trät som skall behandlas får inte ha en fuktkvot överstigande 18–20%.

Ofärgad olja släpper igenom UV-ljuset så att träytan bleks. För att undvika detta kan man tillsätta lite pigment ton-i-ton med träslaget som skydd.

Olika träslag suger olika mycket olja och pigment, och det blir också stora skillnader i slutresultat beroende på om man laserar på en sågad eller hyvlad yta. Därför är det viktigt att man testar så att det estetiska slutresultatet blir det förväntade.

Laseringen utförs alltid i två moment: 

 • En gång till pormättnad med pigmenterad olja (JUPEX 45 Lasyr) för att mätta träet och ge det kulör.
 • En gång tunt med färgad eller ofärgad olja för att mätta ytan.

Eftersom lasyroljan är mycket lättviskös skall lasyren röras upp ordentligt före målning. Man bör även under målningens gång med jämna mellanrum röra om i lasyren så att man inte får några färgförändringar.

Laseringen/oljningen påförs lämpligast med en ngt. tjockare lackpensel/hårpensel av god kvalité. Lasyren bör torka ”över natten” innan nästa färgskikt påförs.

Måla inte i direkt solsken eller vid fuktig väderlek eftersom oljan då lätt skinnar sig på ytan. Dåliga torkförhållanden gör även att ytan står för fet vilket kan leda till att den blir smutsig.

Slitytan bör förstärkas med ett lager fernissa för att öka livslängden på laseringen. Vi rekommenderar WIBO Linoljefernissa eller motsvarande oljefernissa. Fernissan påförs efter ett 1–2 veckor när oljan torkat till ordentligt.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna direkt eller ställ dom i WIBO Spädning/Rengöring eller något lösningsmedel.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i lösningsmedel utan göras rena med såpa tills all olja är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med oxidationstorkande oljor.

Tekniska data - träolja

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Tungolja (80%) och kokt linolja
Pigment Titandioxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt (mellanfärg), matt (VÄDERÖ)
Rengöring Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall ej spädas
Torktid ca 6-8 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig, självantändningsrisk i porösa material
Skyddsåtgärd Innehåller <40% Normalparaffin (C10-C13). Farlig att förtära. Kan skapa kemisk lunginflammation.
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång 4-6m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English