Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren.
 • Rör upp grundfärgen och påför grundfärgen till pormättnad.
 • Låt torka < 24 timmar.
 • Om fönstret skall glasas och kittas görs det nu. Kittet måste målas över inom 24 timmar.
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och måla 10-12m²/liter.
 • Låt torka < 24 timmar.
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg.
 • Låt torka < 24 timmar.
 • Rör upp Snickerifärgen och måla 10-12m²/liter

Förberedelser

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett hållbart slutresultat.

 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra. Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh 60%.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.
 • Obehandlat virke skall inte tvättas före målning.

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • Applicera grunden så att underlaget mättas och måla sedan Slipstrykningsfärgen minst 2ggr 10-12m²/liter på ytterbågens utsida med något dygns mellanrum.
 • De delar av bågen som vetter inåt kan klara sig med ett lager Slipstrykningsfärg om man uppnått mättnad och täckning.
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Slipstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som Färdigfärgen.

Slutstryking

Snickerifärg Blank är en traditionell förstärkt linoljefärg som är byggd för hyvlade snickerier utomhus för att stå emot väder och vind.

Om man inte vill ha en blank yta inåt kan Snickerifärg Blank bytas ut mot Snickerifärg Halvblank.

Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat så all olja i Snickerifärgen blir kvar på ytan och inte suger in i underlaget.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Kokt linolja och standolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Blank som med tiden går ned till matt
Rengöring Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall ej spädas
Torktid ca < 24 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång (ej grund) 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English