Målade snickerier invändigt – lack, oljefärg

Arbetsbeskrivning – så här gör du!

 • Tvätta av ytan med pH-neutralt tvättmedel (pH7)
 • Skrapa bort lös färg ned till fast underlag
 • Slipa ned eventuella färgkanter.
 • Slätspackla alla ojämnheter och hål.
 • Gör en skrapspackling – porfiller – med Målarspacklet
 • Låt torka 24 timmar
 • Slipa av ytan jämn med fint sandpapper 220 korn.
 • Se till att ytan är torr och ren
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och måla 10-12m²/liter
 • Eftersläta med moddlare.
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg om det finns mattinsugningar
 • Eftersläta med moddlare
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Rör upp Snickerifärgen och måla 10-12m²/liter
 • Eftersläta med moddlare inom 45 minuter.

Underarbete

 • Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett slätt och blankt slutresultat. En blank färg framhäver alla ojämnheter så vill man ha en blank yta bör underlaget vara så slätt som möjligt innan man börjar måla.
 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.
 • Schellackering av eventuella kvistar och spackling skall göras på en grundad yta

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek och bör efterslätas med moddlare. Använd hårborstpenslar eftersom dom drar ut linoljefärgen bättre än syntetborsten.
 • Schellackera kvistar och gör ev spacklingar av skador och hål med Rubinol Linoljespackel.
 • Skrapspacklig med Målarspackel kan utföras samma dag och görs bäst med en stålspackel med långt stål.
 • Gör man en snygg, jämn spackling behöver den inte slipas av utan man kan måla första lagret Slipstrykningsfärg direkt.
 • Vill/behöver man slipa av den skrapspacklade ytan bör man låta spacklet torka ett dygn för att vara slipbart.
 • Måla sedan Slipstrykningsfärgen 1-2ggr 10-12m²/liter med något dygns mellanrum.
 • Ett andra lager kan behövas för att garantera att underlaget är mättat så ingen olja dras ur slutstrykningsfärgen
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Slipstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som Snickerifärgen.

Slutstrykning

 • Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat och så jämnt som möjligt.
 • Vill man ha en extra slät yta väntar man 2–3 dagar så Slipstrykningsfärgen får torka till och gör sedan en lätt avslipning med fint sandpapper före slutstrykningen.
 • Snickerifärgen är en traditionell blank linoljefärg som är byggd för att flyta ut och ge en jämn yta om den påförs med rätt pensel och som kommer att behålla glansvärdet betydligt längre än vanlig linoljefärg.

OBS! Om Snickerifärgen skall efterslätas med moddlare skall det göras inom 45 min från det att färgen har påförts. Väntar man längre är det risk att man ”slätar sönder” ytan och att den blir mattflammig.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Allt oljefärgsmålade ytor inomhus
Bindemedel Kokt linolja, hartsolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Blank
Rengöring verktyg Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall inte spädas
Torktid ca 12-24 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet förändras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång (ej grund) 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3 och 5 liter
Kontakta oss
English