Granpanel – modern linoljefärg

Välj kvadratmeter yta som ska målas

125 kvm

10 250
Hjälp med beräkning av yta?
Stäng

Beräkning målningsbar yta

m
m
kvm

Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Skrapa bort lös färg till fast underlag
 • Rör upp Mellanstrykningsfärgen och stryk alla trärena ytor 1ggr
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Mellanstrykningsfärg över hela ytan 10- 12m²/liter
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Rör upp VÄDERÖ Slamoljefärg och måla 6-8m²/liter.

Om linoljefärger

De flesta linoljefärger på marknaden som målas i nyproduktion fungerar bra de första 5–10 åren, sedan beror hållbarheten på hur färgerna byggts och hur snabbt de börjat krita/erodera. De som bryts ned snabbast drabbas då ofta också av att färgen flagnar p g a fuktinträngning i underlaget.

På vissa linoljefärger uppstår behov av ommålning p g a att kulören bleks mer än acceptabelt men färgfilmen är intakt.

Flagning beror så gott som alltid på fukt i underlaget och man måste då först ta reda på varför fukt kommer in innan man börjar måla.

Börja alltid med att tvätta av ytan som skall målas med ett pH-neutralt (>pH7) tvättmedel. Förvattna och skölj noga. Undvik alkaliska tvättmedel med pH över pH7 eftersom rester av dom efter tvätt förtvålar de nya linoljefärgslagren.

Om man skrapar bort färg är det viktigt att skrapa till absolut fast underlag. Dvs den färg som sitter kvar efter skrapning gick inte att skrapa bort. När man skapat ett torrt, fast underlag är det normalt inga problem att måla över befintliga färgskikt oavsett fabrikat.

Förberedelser

 • Börja alltid med att tvätta av ytan som skall målas med ett pH-neutralt (<pH7) tvättmedel. Förvattna och skölj noga.
 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra. Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh 60%.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.

Målning

 • Linoljefärgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • VÄDERÖ Slamoljefärg påförs med moddlare i lämplig storlek.
 • Applicera Mellanfärgen 1ggr på trärent och 1ggr över hela ytan 10-12m²/liter med något dygns mellanrum.
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Mellanstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som VÄDERÖ.

Slutstryking

VÄDERÖ Slamoljefärg är en matt emulsionsfärg med utseende som slamfärg och som går att bryta i valfri kulör.

Påför färgen med moddlare 6-8m²/liter.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Kokt linolja och standolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt (mellanfärg), matt (VÄDERÖ)
Rengöring Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall ej spädas
Torktid ca 24-36 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English