Furupanel – färgborttagning till trärent

Vid kemisk färgborttagning.

Välj kvadratmeter yta som ska målas

125 kvm

10 250
Hjälp med beräkning av yta?
Stäng

Beräkning målningsbar yta

m
m
kvm

Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Beroende på vilket kem som använts – Bind ytan med 1 lager JUPEX 45
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Rör upp Mellanstrykningsfärgen och måla 10-12m²/liter
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Mellanstrykningsfärg
 • Låt torka 24–36 timmar
 • Rör upp VÄDERÖ Slamoljefärg och måla 6-8m²/liter

Om kemisk färgborttagning

Beroende på vilken typ av färg som skall avlägsnas används olika färgborttagningsmedel.

Om dessa noggrant sköljs bort och ytan neutraliseras vid behov uppstår inga problem, men om det finns rester kvar kan dom påverka nya färglager negativt.

Färgborttagning med lut är väldigt effektivt vid borttagning av oljefärger, men luten är väldigt aggressiv så även om man sköljt och neutraliserat den behandlade ytan rekommenderar vi att ytan binds med JUPEX 45 för att skydda linoljefärgen från eventuella kvarvarande rester.

Färgborttagning med lut är inte så vanligt förekommande idag.

Färgborttagning av latexfärger görs oftast med alkoholbaserade färgborttagningsmedel. Dessa ställer normalt inte till några problem om ytan sköljs noga efter färgborttagningen.

Nackdelen med kemiska färgborttagningsmedel är att dom kräver mycket vatten före och efter, så man får ge den behandlade ytan extra torktid före målning. Kemet kan också lösa upp träytan så den blir porösare. Räkna därför med extra fläckbättring på mattinsugningar före slutstrykning.

Förberedelser

 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra. Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh 60%.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.
 • Virke skall inte tvättas före målning.

Målning

 • Linoljefärgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • VÄDERÖ Slamoljefärg påförs med moddlare i lämplig storlek.
 • Applicera Mellanfärgen 1-2ggr 10-12m²/liter med något dygns mellanrum.
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Mellanstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som VÄDERÖ.

Slutstryking

Färdigfärgen är en traditionell linoljefärg som är byggd för att stå emot väder och vind.

Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat så all olja i Färdigfärgen blir kvar på ytan och inte suger in i underlaget.

Övrigt

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Kokt linolja och standolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt
Rengöring Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall ej spädas
Torktid ca 24-36 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English