Fönster utvändigt, fur – moderna fabriksmålade

Arbetsbeskrivning - såhär gör du!

 • Se till att ytan är torr och ren
 • Rör upp Slipstrykningsfärgen och stryk alla trärena ytor 1ggr
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Påför ytterligare ett lager Slipstrykningsfärg över hela ytan 10-12m²/liter
 • Låt torka 12–24 timmar
 • Rör upp Snickerifärg Blank och måla 10-12m²/liter

Förberedelser

Moderna fönster är ofta sprutmålade med syntetiska fabriksfärger.

De går ofta ned i glansvärde men släpper inte från underlaget på samma sätt som oljefärgerna.

Oavsett vilken typ av fabriksfärg det är brukar linoljefärg inte ha problem med fästet.

Där belastningen är stor i nedre båg- och karmbottenstycket kan färgen släppa framförallt vid kådgenomslag.

Om man skrapar bort färg är det viktigt att skrapa till absolut fast underlag. Dvs den färg som sitter kvar efter skrapning gick inte att skrapa bort.

 • Ytor som skall målas ska vara rena och torra. Måla inte på en blöt/fuktig yta för då fäster inte linoljefärgen.
 • Om fönstren skall kittas om eller glas bytas görs det efter första Slipstrykningslagret.
 • Även schellackering för att stoppa nya kådgenomslag görs efter slipstrykning.
 • Undvik att måla om luftfuktigheten överstiger Rh 60%.
 • Alla ytor skall vara mättade och färgen ha full täckning innan slutstrykning.

Målning

 • Färgerna påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.
 • Applicera Slipstrykningsfärgen så att underlaget mättas.
 • Måla Slipstrykningsfärgen minst 2ggr på trärena ytor båda med något dygns mellanrum.
 • Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.
 • Slipstrykningsfärgen skall brytas i samma kulör som slutfärgen.

Slutstryking

Snickerifärg Blank är en traditionell fönster/linoljefärg som är byggd för att stå emot väder och vind.

Före slutstrykning – se till att underlaget är mättat så all olja i Snickerifärgen blir kvar på ytan och inte suger in i underlaget.

Övrigt

Börja alltid med att tvätta av ytan som skall målas med ett pH-neutralt (<pH7) tvättmedel. Förvattna och skölj noga.

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i vatten utan göras rena med såpa tills all färg är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Tekniska data

Användningsområde Allt trä utomhus
Bindemedel Kokt linolja och standolja
Pigment Titandioxid, zinkoxid, järnoxider, jordpigment
Glans Halvblank som går ned till matt
Rengöring Såpa och vatten
Spädning Färgerna skall ej spädas
Torktid ca 24-36 timmar under normala förhållanden
Brandklass Ej brandfarlig
Lagring Torkegenskaper och viskositet försämras med tiden
Minsta temp vid målning 12 °C
Beräknad åtgång 10-12m²/liter
Verktyg Hårpensel
Förpackningsstorlekar 1, 3, 5 och 10 liter
Kontakta oss
English