Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

wibo färg ab

metallprimer

WIBO METALLPRIMER är en rostskyddande grundfärg som används till ny eller gammal ren metall. Det verksamma rostskyddet är aluminiumtrifosfat. Produkten kan användas till de flesta plåt och metallytor och ger en stabil grund för slutstrykningsfärgen, WIBO Rostskyddsfärg. Wibo Metallprimer levereras i standard som grå 2502-Y men kan specialbeställas i annan kulör.

förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Läs noga igenom de arbetsbeskrivningar som ni finner på burken o/e vår hemsida. Ytor som ska rostskyddas ska vara rena från ytrost, smuts, fett och olja o.d. För bästa slutresultat bör gravt angripna metaller blästras innan WIBO Metallprimer appliceras.

målning

Färgen påförs jämnt och metodiskt, använd med fördel en rund anstrykare i lämplig storlek. Applicera två lager tills dess att full täckning uppnåtts. Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning.

efter målning / underhåll

Torka noggrant av verktyg innan rengöring i såpa och vatten. Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning. Var rädd om vår miljö.

användningsområde Metall utomhus brandklass Ej brandfarlig
bindemedel Kokt linolja, tungolja, hartser lagring Ca. 2 år
glans Matt minsta temp vid målning 12 celcius
rengöring Såpa och vatten åtgång 10-14 kvm
spädning/förtunning Ska ej spädas verktyg Pensel
torktid Ca. 24 tim storlekar 1, 3, 5 och 10 liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Då all färg är ett halvfabrikat kan vi endast garantera varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förabete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG AB // Aröds IND. VÄG 17-19 // 422 43 HISINGS BACKA // +46 31 51 90 25 info@wibofarg.se // www.wibofarg.se