Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING UTE TRÄPANEL NY

WIBO Systemmålning

GRUNDERING

Vi har delat upp grunderingen i två olika produkter -WIBO Grundfärg för sågat virke samt WIBO Grund för hyvlat virke.

Grundningen skall mätta träet och ge ett bra fäste för nästa färgskikt som naturligtvis inte får vara för fett.

Grundfärgen skall påföras flödigt så att träet mättas, men var noga med att inte övermätta då detta kan skapa en alltför fet yta, vilket gör att risken för krackelering ökar.

Observera att grunderingen inte ska/får spädas med lösningsmedel eftersom så mycket olja som möjligt behöver kunna ta sig in i träet för att ge det ett fullgott skydd.

Generellt anser vi inte att man skall späda linoljegrunderingar med lösningsmedel, dels för att lösningsmedlet har ringa eller ingen effekt på oljans egen förmåga att penetrera/väta in i träytan, dels för att aromaterna i lacknaftan försämrar linoljans filmbildande egenskaper med sämre vattenavvisning som följd. En lagom blandning för nytt finsågat granvirke är 1 del grund och 2 delar spädningsolja. För hyvlad gran (ex: "hattläkt") användes grundfärgen ospädd. Vill man ha en magrare grundering p.g.a. att det virke man skall måla är fetare eller mer tätvuxet än standardvirke, kan man uppnå detta genom att minska mängden spädningsolja till ½ eller en tredjedel när man blandar.WIBO Linoljegrund kommer färdigblandad i proportionerna 1 del grund och 2 delar spädningsolja. Vill Ni ha en annan blandning var god ange detta vid beställning. Vid nyproduktion kan det vara lämpligt att låta hus-/virkesleverantören grunda virket i sin målningsanläggning för att dels få ett skyddat virke till arbetsplatsen och dels för att hålla nere kostnaderna.

WIBO FÄRG AB har för det ändamålet tagit fram en Fabriksgrundering som går att applicera i de flesta på marknaden förekommande målningsmaskiner. Kontakta oss för vidare information om denna produkt.

OBS!! Tänk på att ingen färgbehandling blir bättre än det underlag den appliceras på och att grunderingen därför är det viktigaste skiktet av alla. De övriga skikten är enbart till för att skydda grunderingen och ge det estetiska slutresultatet.

VINDSKIVOR - KNUTBRÄDOR - DROPPLIST

Dessa utsatta delar behandlas som panelen i övrigt men med det undantaget att man byter ut

linoljegrunden mot JUPEX 45 Kinesisk Träolja eftersom den ger ett betydligt bättre bottenskydd.

MELLANSTRYKNING

WIBO FÄRG AB tillverkar en speciell mellanstrykningsfärg till det första täckande färgskiktet.

Eftersom linoljefärg fäster mycket bra på allt utom feta och högblanka ytor, fäster färdigfärgen dåligt på sig själv. För att garantera ett bra fäste mellan färgskikten har vi tagit fram WIBO Mellanfärg som är en ren linoljefärg med lägre oljehalt och mer pigment så att oljan binds i färgskiktet utan att ge en fet yta. Detta garanterar ett bra fäste för färdigfärgen och minimerar risken för blåsbildning eller krackelering p.g.a. för feta färger.

WIBO Mellanfärg bör påföras med rund anstrykare eftersom en sådan blir styvare än platta penslar och därför bättre fördelar färgen tunt över ytan.

Det är mycket viktigt att färgen påförs tunt (9-10m²/lit.) eftersom den annars vid torkprocessen kan skrynkla sig och bilda skinn.

Skulle skinnbildning uppstå är detta ett tecken på att färgen har påförts i för tjocka lager och inte arbetats ut enligt anvisningarna.

För tjocka färgskikt ökar även torktiden och man bör vara uppmärksam på hur tjockt man påfört färgen om den yta man målat tar längre tid att torka än vad som kan anses normalt .

Skinnbildningen påverkar dock inte det funktionella skyddet utan är mera ett estetiskt problem eftersom ytan här blir matt och det i skrynklorna snabbt samlas smuts.Det skinnade området skrapas ned med målarskrapa och rengörs med 100 %-ig Balsamterpentin eller WIBO Rengöring, samt bättringsmålas efter tork.

När mellanstrykningen har torkat bör man passa på att kontrollera att den kulör man valt stämmer med det man tänkt sig. Vill man göra justeringar kan detta då enkelt åstadkommas genom en ombrytning av färdigfärgen.

Eftersom linoljefärgsmåleriet i princip går ut på att skapa en jämn, ickesugande yta för färdigfärgen måste alla mattfläckar vara mättade innan färdigstrykningen kan göras om man vill ha ett estetiskt bra och hållbart slutresultat.

Denna fläckbättring kan inte göras med färdigfärgen eftersom den är för fet utan skall göras med mellanstrykningsfärg.

Vid målning med vit linoljefärg eller ljusa gula kulörer kan problem med täckförmågan uppstå.

Detta beror på att linoljan, till skillnad från alkydolja och akrylatlatex ("plastfärg"), väter in i pigmenten och gör dom laserande (genomskinliga).

Efterhand som oljan härdar ökar täckförmågan och efter 1-2 år har detta estetiska problem i stort sett upphört.

Vill man ha en bättre täckning på färgen redan från början är enda sättet att uppnå detta genom att man ökar på behandlingen med ytterligare ett färgskikt. Denna extra färgbehandling skall i så fall utföras med WIBO Mellanfärg.

Även extremt väderutsatta fasader (ex. skärgårdshus) bör mellanstrykas 2 ggr på utsatta sidor för att få en acceptabel livslängd.

För att testa om man är nöjd med täckningen eller vill veta om man behöver göra fler strykningar, färdigstryker man bara någon kvadratmeter och låter den torka så att man kan bedöma det färdiga resultatet.

FÄRDIGSTRYKNING

Färdigstrykningen görs med WIBO Färdigfärg

Denna färg är en ren linoljefärg som med sina väl avvägda delar linolja/pigment ligger mycket nära den linoljefärg som tillverkades i början av seklet.

Receptet är utlärt från gamla målarmästare på 30-talet och har hög halt av bindemedel och pigment.

För applicering gäller samma som vid mellanstrykning.

Om man påfört alla tre färgskikten och i efterhand inte är nöjd med t.ex. täckförmågan eller kulören, avråder vi från att omedelbart lägga ytterligare ett lager färdigfärg eftersom färdigfärgen är fet och det kan vara svårt att få fäste för ytterligare ett lager fet färg.

Vår rekommendation är istället att vänta 1-2 år så att den feta ytan får erodera ner och risken för blåsbildning elimineras.

Självklart skall fasaden i detta fall tvättas före målning.

Om man av någon anledning är tvungen att måla ytterligare ett lager direkt skall ytan först tvättas med något svagt fettlösande som t.ex. ammoniakvatten.

UNDERHÅLL

Eftersom färgskikten långsamt kommer att erodera ner, behöver fasaden vid ommålning inte skrapas, utan fasaden provtvättas med olika rengöringsmedel (olika pH) för att fastställa vilket som fungerar bäst och målas sedan med ett nytt lager färdigfärg.

Om färgfilmen flagar av är detta ett tecken på att man har någon form av fuktproblem i träet. Skrapa omedelbart upp det drabbade området och låt torka ut ett par veckor. Men försök att ta reda på var fukten kommer in före ommålning.

Eftersom de olika sidorna av huset kommer att erodera olika fort beroende på i vilket vädersträck de befinner sig, blir också underhållsintervallet olika.

Vill man jämna ut underhållsintervallerna, eller bara fräscha upp en sida som mattats ner, kan man med efter 5-6 år tvätta och olja in den aktuella fasaden med JUPEX 45 Kinesisk Träolja. Detta återställer glansvärdet och förlänger ordinarie målningsintervall med 3-5 år.

Vi anser dock att det generellt är bättre att färgfilmen får erodera ned ordentligt innan den övermålas med ett nytt lager färg eftersom det då på sikt inte bygger så tjocka skikt som kan spjälka. Oljningen stoppar färgens nedbrytning och man får på sikt både tjockare och hårdare färgfilmer.

Tvätta alt. spola av fasaden med något års mellanrum så håller färgbehandlingen längre.

ALLMÄNT

Undvik att måla i direkt solsken eller vid fuktig väderlek.

Måla inte på fuktigt virke. Max fuktkvot 18 %.

Rör om färgen noggrant före målning.

Mellanstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-10m²/liter.

Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Vid målning med ljusa kulörer eller vitt måste man vara extra noggrann med att grunderingen inte blir för fet eftersom färgen då gärna vill krackelera redan efter något år.

Vid kortare uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten. Tillsätt några droppar såpa eller diskmedel till vattnet för att förhindra att färg flyter upp till ytan och sölar ned penselskaftet.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används måste penselhåret återfettas med fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

När målningen avslutas för dagen - dra alltid ned färgen från kanterna i burken så att den inte torkar och ramlar ned i färgen som skinn.

Vid uppehåll i målningen på ett par dagar upp till ett par veckor bör man försiktigt hälla någon centimeter vatten med en droppe såpa eller diskmedel i ovanpå färgen för att förhindra att den skinntorkar på ytan. Vattnet hälls sedan försiktigt av innan målningen återupptas.

När målningsarbetet avslutats hälls färgresterna över på mindre burkar för att minimera luftmängden i burken så att färgen inte skinntorkar på ytan. Glöm inte att skriva på den nya burken vilken kvalité och kulör den innehåller samt när den är inköpt.

Spara alltid ett våtprov i en liten miniatyrflaska eller dylikt som kulörprov eftersom våt färg inte ändrar kulör så som uppstruken färg.

Förvara aldrig halvfulla färgburkar uppochned. Syret i burken gör att ett skinn bildas på ytan av färgen

och när man vänder tillbaka burken hamnar skinnet under färgen vilket gör det omöjligt att ta bort det på ett vettigt sätt utan färgen måste silas innan den kan användas. Dessutom sjunker pigmenten till "botten" när färgen står en längre tid och det innebär ju locket om burken står uppochned.

Linoljefärg som förvarats mer än ett år bör provmålas innan den används för att avgöra om viskositeten och torkegenskaperna har förändrats. Förmodligen behöver man tillsätta något torkmedel och någon förtjockare för att färgen skall bli strykbar.

Färg som är över 5 år gammal bör inte användas vid utomhusmålning.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.