Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKR. TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD FASAD

Alt. KRAFTIGT OXIDERAD LASYR, TÄCKLASYR

WIBO SYSTEMMÅLNING

Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger alt. Järnvitriol bör man fortsätta att behandla med dessa färgtyper eftersom husen ofta är oskadda och lätta att underhålla med samma färgtyper.

Man bör vara medveten om att om man byter till någon annan färgtyp kan man aldrig mer gå tillbaka och använda slamfärger igen eftersom de bygger på principen att färgfilmen skall vara diffusionsöppen och om man målar med någon annan färgtyp skapar man en tätare film.

Timrade hus med kraftiga stockar som tidigare är slamfärgsmålade bör definitivt inte övermålas med täckande olje- eller plastfärger eftersom man då kan skapa förutsättningar för fuktansamlingar inne i stocken som kan leda till rötskador.

Vill man ändock byta färgtyp p.g.a. att man t.ex. vill ha en annan kulör går detta alldeles utmärkt om man följer instruktionerna nedan.

Den följande arbetsbeskrivningen kan också tillämpas vid ommålning av hus målade med kraftigt utkritad lasyrfärg, täcklasyr eller lasyr eftersom dessa färger när dom kritat ut ofta bara kvarlämnar en pigmenterad yta utan några större mängder bindemedel.

FÖRARBETE - GRUNDERING

Börja med att borsta alt. tvätta ned den pulvriserade färgen så mycket som möjligt. Ju mer man får bort desto bättre underlag har man för fortsatt målning.

Träet måste ha en fuktkvot understigande 18 % innan man oljar det.

Den rengjorda ytan oljas flödigt med JUPEX 45 Kinesisk Träolja så att man mättar träet och binder de kvarvarande pigmenten. Övermätta dock inte eftersom fetare oljeskikt på ytan riskerar att orsaka krackelering i färdigfärgen.

Påför inte oljan i direkt solljus eftersom lösningsmedlen då kan avdunsta för fort varvid oljan blir för tjock och blir liggande klibbig på ytan.

Penslar rengörs i WIBO Rengöring alt. lacknafta.

MELLANSTRYKNING

WIBO FÄRG AB tillverkar en speciell mellanstrykningsfärg till det första täckande färgskiktet.

Eftersom linoljefärg fäster mycket bra på allt utom feta och högblanka ytor, fäster färdigfärgen dåligt på sig själv.

För att garantera ett bra fäste mellan färgskikten har vi tagit fram WIBO Mellanstrykning som är en ren linoljefärg med lägre oljehalt och mer pigment så att oljan binds i färgskiktet utan att ge en fet yta.

Detta garanterar ett bra fäste för färdigfärgen och minimerar risken för blåsbildning och krackelering p.g.a. för feta färger.

WIBO Mellanstrykning bör appliceras med rund anstrykare eftersom en sådan blir styvare än platta penslar och därför bättre fördelar färgen tunt över ytan.

Det är mycket viktigt att färgen påförs tunt (9-10m²/lit.), eftersom den annars vid torkprocessen kan skrynkla sig och bilda skinn.

Skulle skinnbildning uppstå är detta ett tecken på att färgen har strukits i för tjocka lager och inte arbetats ut enligt anvisningarna.

För tjocka färgskikt ökar även torktiden och man bör vara uppmärksam på hur tjockt man påför färgen om den yta man målat tar längre tid att torka än vad som kan anses normalt.

Skinnbildningen påverkar dock inte det funktionella skyddet utan är mera ett rent estetiskt problem eftersom ytan här blir matt och det i skrynklorna snabbt samlas smuts.

Det skinnade området skrapas ned med målarskrapa och rengöres med 100 %-ig Balsamterpentin eller WIBO Rengöring, samt bättringsmålas efter tork.

När mellanstrykningen har torkat bör man passa på att kontrollera att den kulör man valt stämmer med det man tänkt sig. Vill man göra justeringar kan detta då enkelt åstadkommas genom en ombrytning av färdigfärgen.

Vid målning med vit linoljefärg eller ljusa gula kulörer kan problem med täckförmågan uppstå.

Detta beror på att linoljan, till skillnad från alkydolja och akrylatlatex ("plastfärg"), väter in i pigmenten och gör dom laserande (genomskinliga).

Efterhand som oljan härdar ökar täckförmågan och efter 1-2 år har detta estetiska problem i stort sett upphört.

Vill man ha en bättre täckning på färgen redan från början är enda sättet att uppnå detta genom att man ökar på behandlingen med ytterligare ett färgskikt. Denna extra färgbehandling skall i så fall utföras med WIBO Mellanstrykningsfärg.

För att testa om man är nöjd med täckningen eller vill veta om man behöver göra fler strykningar, färdigstryker man bara någon kvadratmeter och låter den torka så att man kan bedöma det färdiga resultatet.

Om man påfört alla tre färgskikten och i efterhand inte är nöjd med täckningen, avråder vi från att omedelbart lägga ytterligare ett lager färdigfärg eftersom färdigfärgen är fet och det kan vara svårt att få fäste för ytterligare ett lager fet färg.

Vår rekommendation är istället att vänta 1-2 år så att den feta ytan får erodera ner och risken för blåsbildning elimineras.

Självklart skall fasaden i detta fall tvättas före målning.

Om målningen måste utföras direkt måste den färdigstrukna ytan först tvättas med något lätt fettlösande, t.ex. ammoniakvatten, för att man skall få fäste för ytterligare ett lager färdigfärg.

OBS! Glöm inte att täcka alla ytor som inte skall utsättas för ammoniakvatten eftersom de då blir mattflammiga.

FÄRDIGSTRYKNING

Färdigstrykningen görs med WIBO Färdigfärg.

Denna färg är en ren linoljefärg som med sina väl avvägda delar linolja/pigment ligger mycket nära den linoljefärg som tillverkades i början av seklet.

Receptet är utlärt från gamla målarmästare på 30-talet och har hög halt av bindemedel och pigment.

För applicering gäller samma som vid mellanstrykning.

UNDERHÅLL

Eftersom färgskikten långsamt kommer att erodera ner, behöver fasaden vid ommålning inte skrapas, utan fasaden tvättas med något lätt alkaliskt rengöringsmedel och målas med ett nytt lager färdigfärg.

Eftersom de olika sidorna av huset kommer att erodera olika fort beroende på vilket vädersträck de befinner sig i, blir också underhållsintervallet olika.

Vill man jämna ut underhållsintervallerna, eller bara fräscha upp en sida som mattats ner, kan man efter 5-6 år tvätta och olja in den aktuella fasaden med JUPEX 45 Kinesisk Träolja. Detta återställer glansvärdet och förlänger intervallen med 3-5 år. Vi rekommenderar dock att låta färgfilmerna erodera ned ordentligt mellan underhållstillfällena och måla med ett nytt lager linoljefärg istället.

Tvätta alt. spola av fasaden med något års mellanrum så håller färgbehandlingen längre.

ALLMÄNT

Undvik att måla i direkt solsken eller vid fuktig väderlek.

Måla inte på fuktigt virke. Max fuktkvot 18 %.

Undvik att måla sent på kvällen, risk för daggslag.

Rör om färgen noggrant före målning.

Mellanstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-10m²/liter.

Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Vid målning med ljusa kulörer eller vitt måste man vara extra noggrann med att grunderingen inte blir för fet eftersom färgen då gärna vill krackelera redan efter något år.

Vid kortare uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten. Tillsätt några droppar såpa eller diskmedel till vattnet för att förhindra att färg flyter upp till ytan och sölar ned penselskaftet.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används måste penselhåret återfettas med fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

När målningen avslutas för dagen - dra alltid ned färgen från kanterna i burken så att den inte torkar och ramlar ned i färgen som skinn.

Vid uppehåll i målningen på ett par dagar upp till ett par veckor bör man försiktigt hälla någon centimeter vatten med såpa eller diskmedel ovanpå färgen för att förhindra att den skinntorkar på ytan. Vattnet hälls sedan försiktigt av innan målningen återupptas.

När målningsarbetet avslutats hälls färgresterna över på mindre burkar för att minimera luftmängden i burken så att färgen inte skinntorkar på ytan. Glöm inte att skriva på den nya burken vilken kvalité och kulör den innehåller samt när den är inköpt.

Spara alltid ett våtprov i en liten miniatyrflaska eller dylikt som kulörprov eftersom våt färg inte ändrar kulör så som uppstruken färg.

Förvara aldrig halvfulla färgburkar upp-och-ned. Syret i burken gör att ett skinn bildas på ytan av färgen och när man vänder tillbaka burken hamnar skinnet under färgen vilket gör det omöjligt att ta bort det på ett vettigt sätt utan färgen måste silas innan den kan användas. Dessutom sjunker pigmenten till "botten" när färgen står en längre tid och det innebär ju locket om burken står upp-och-ned.

Linoljefärg som förvarats mer än ett år bör provmålas innan den används för att avgöra om viskositeten och torkegenskaperna har förändrats. Förmodligen behöver man tillsätta något torkmedel och någon förtjockare för att färgen skall bli strykbar.

Färg som är över 5 år gammal bör inte användas vid utomhusmålning.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.