Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING TIDIGARE LASYR UTV.

JUPEX 45 Lasyr/Ofärgad

Lasyrfärger bygger på ett bindemedel - olja, alkyd eller latex, med en tillsats av 5-15 % pigment men utan fyllnadsmedel.

De flesta lasyrfärger innehåller dessutom ofta 50-70 % lacknafta eller vatten beroende på vilket bindemedel som används. När man stryker på lasyren färgas träytan in utan att dölja träet ungefär som vid betsning, men med den skillnaden att lasyren tack vare sin högre torrhalt även bildar en skyddande film på träytan.

En lasyrmålning får en kortare livslängd än en täckande färg eftersom bindemedlet inte skyddas av pigment på samma sätt som i en täckfärg. D v s bindemedlets egen motståndskraft mot UV-ljus, fukt och luftföroreningar bestämmer underhållsintervallet.Att t.ex. använda linolja som bindemedel till en lasyrfärg utomhus är inte meningsfullt eftersom linoljan snabbt bryts ned av UV-ljuset och lämnar träet oskyddat. I en täckande färg däremot fungerar linolja utmärkt och beroende på kvalitén på linoljan och de ingående pigmenten kan man bygga färger med mycket lång livslängd.

Latexbaserade lasyrer har ingen vätförmåga och alkydoljebaserade mycket dålig sådan. Därför blir dessa lasyrfärgstyper huvudsakligen liggande ovanpå träytan och ger inget grundskydd åt träet.Den vanligaste lasyrfärgstypen sedan ett antal år är den alkydoljebaserade varianten.

Eftersom alkydolja har mycket dålig vätförmåga stannar det mesta av lasyroljan på ytan, och då dessa färger ofta sålts kraftigt uttunnade med lacknafta blir färgskiktet efter tork förhållandevis mycket tunt.

Det brukar inte vid renovering innebära några större problem att olja om panel som laserats på detta sätt eftersom det mesta av alkydoljan brukar vara borteroderad och renoveringsoljningen i stort sett kan ske på "trären" yta.

JUPEX 45 Kinesisk Träolja som vi rekommenderar har mycket goda vätande egenskaper och binder mycket effektivt upp den gamla färgen samt ger en mycket god varaktig vattenavvisning.

Undvik dock att olja om ytorna är blanka eftersom den gamla lasyren då ej är nederoderad vilket innebär att renoveringsoljan blir liggande på ytan och inte gör någon större nytta.

FÖRARBETE

Provtvätta den aktuella panelen med ett surt- , neutralt- och basiskt tvättmedel för att fastställa vilket som fungerar bäst.

Förvattna fasaden ordentligt innan tvättmedlet påförs så det verkar på ytan utan att gå ner i träet. Tvätta nerifrån och upp med borste någon eller några m² åt gången. Skölj av.

Undvik att använda högtrycksaggregat eftersom dessa trycker in mycket vatten i träet och på baksidan via springor i panelen vilket gör att man får en längre torktid innan man kan börja måla.

Vid kraftigare svartsporsangrepp som inte gått att avlägsna vid ordinarie tvätt användes förslagsvis klorin eller något av de "gift"-tvättmedel som säljs i färghandeln.

Låt panelen torka.

LASERING

Vid renoveringsmålning av laserade ytor behöver ofta kulören förstärkas eftersom den i de flesta fall bleknat.

Därför bör man tillsätta pigment "ton i ton" i renoveringsoljan för att återfå den ursprungliga kulören.

Trärena ytor fläckbättras en gång med JUPEX 45 Lasyr "ton i ton" till pormättnad.

Hela ytan strykes/oljas en gång tunt med JUPEX 45 ofärgat eller Lasyr beroende på kvalitén på det ursprungliga färglagret.

ALLMÄNT

Undvik att arbeta i direkt solljus eller vid fuktig väderlek.

Penslar rengörs med WIBO Rengöring alt. Lacknafta. Återfetta penseln genom att tvätta den med en fet tvål.

Händer och hud rengörs med såpa och vatten.Tänk på självantändningsrisken i trasor och papper. Vattendränk dem före deponering.

OBS! Arbetsbeskrivningen är generell - avvikelser kan uppstå som gör den inaktuell - kontakta oss före målning för exaktare rekommendationer.