Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING SLAMOLJEFÄRG

VÄDERÖ Slamoljefärg

Väderö Slamoljefärg är en matt, diffusionsöppen emulsionsfärg för utvändig målning av både trä-, puts-, tegel- och betongfasader.

Utseendet påminner om slamfärg fast med den skillnaden att färgen fyller och täcker lite bättre än vanlig slamfärg. Väderö Slamoljefärg kan brytas i de flesta kulörer - även mättade mörka - men man bör undvika klara färger eftersom dom kräver högre glansvärden för att komma till sin rätt.

Färgen tillverkas huvudsakligen av naturliga råvaror med mycket hög kvalité varför miljöbelastningen vid applikation och under färgens livslängd blir näst intill försumbar. Vid nyproduktion av träfasader kan linoljegrundering och förstastrykning med VÄDERÖ Slamoljefärg göras i målningsmaskin på fabrik.

Målning av träfasad (finsågad gran)

GRUNDERING

Vid målning av träfasader är det mycket viktigt att notera att VÄDERÖ Slamoljefärg inte är en slamfärg som kan appliceras direkt på träunderlaget. Om man applicerar färgen direkt på träet kommer den nästan garanterat att spricka och flaga av - åtminstone partiellt på kvistar.

Alla träytor som skall målas måste grunderas med WIBO Grundfärg, för sågat eller hyvlat virke, så att man får en jämn, icke sugande yta. Undvik alkydgrunder eftersom de blir hårda och inte mättar träet.

Grundfärgen bör torka minst ett dygn och ytan skall kännas torr innan den övermålas

MELLANSTRYKNING

Fasaden målas två gånger med WIBO Mellanfärg i önskad kulör.

Torktiden mellan strykningarna bör vara minst 12-24 timmar beroende på väderförhållandet vid målningstillfället.

FÄRDIGSTRYKNING

Fasaden slutstryks en gång med VÄDERÖ Slamoljefärg i samma kulör som använts till mellanstrykning.

MÅLNING AV MINERALISKA YTOR

Målning med VÄDERÖ Slamoljefärg sker direkt på det mineraliska underlaget - utan någon grundering - i två skikt med minst 12-24 timmars torkmellanrum beroende på väderförhållandet vid målningstillfället.

Det är av yttersta vikt att underlaget bränt färdigt innan färgen påförs eftersom högt pH förtvålar den och alkali fungerar som färgborttagningsmedel.

Puts bör få bränna minst 2 -3 veckor innan det övermålas.

Betong utomhus bör inte övermålas med oljebaserade produkter förrän efter tidigast ett par år. Tegel kan övermålas så fort bruket i fogen härdat och man bör beräkna torktiden enligt ovan för puts. Färgen kan påföras med pensel, roller, spruta, etc. men bör om den inte påförs med pensel efterslätas med pensel för bästa resultat.

UNDERHÅLL

Skador i färgfilmen bättras med färg utspädd med 5-10 % vatten för att ta bort glansskillnader mellan bättringen och den gamla färgen. Underhållstvättning skall ske med pH-neutrala tvättmedel typ handdiskmedel. Vid ommålning förvattnas färgytan till mättnad och tvättas sedan med något alkaliskt fasadtvättmedel.

OBS! I storstadsmiljö kan det alkaliska tvättmedlet behöva bytas ut mot sura dylika p.g.a. det sura nedfallet. Ommålning sker sedan med 1 eller 2 ggr. strykning beroende på hur nedgången den gamla färgfilmen är.

ALLMÄNT

Doppa aldrig en "torr" pensel eller roller direkt i VÄDERÖ Slamoljefärg. Lägg alla verktyg i vatten 10 minuter så de är mättade innan de skall användas. Slå sedan ur vattnet och ta upp färg med fuktig borst. Detta gör det enklare att göra ren penseln efter målning.

Vid rengöring av penseln dras så mycket färg som möjligt ur borsten och flytande såpa arbetas in ordentligt i hela borsten innan man sköljer ur den med vatten.

Händer rengörs på samma sätt genom att man gnuggar in dem med såpa och när färgen löst sig kan man skölja av med vatten.