Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING OLJOR UTVÄNDIGT

JUPEX 45 KINESISK TRÄOLJA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För behandling av allt slags trä ute och inne.

Som träolja, grundering eller ytbehandling.

PRODUKTEGENSKAPER

Kinesisk Träolja eller Tungoil, som är det huvudsakliga bindemedlet i JUPEX 45, är den enda naturprodukt som kan jämföras med fabrikstillverkade bindemedel vad beträffar vatten- och alkalibeständighet.

Oljan utvinns genom pressning av nötterna från Tungträdet (Aleuritis Fordii) och har tack vare en kemisk reaktion torkegenskaper och låg ytspänning som ingen annan oljeprodukt kan uppvisa.

Den är helt oöverträffad när det gäller penetration på djupet av träytan där den torkar och därmed upphäver träets kapillärsugning vilket innebär att man får ett vattenavvisande och mycket formstabilt virke.

JUPEX 45 Kinesisk Träolja förstärker träets egenskaper och fungerar utmärkt som grundering före ytbehandling med linolje-, alkyd- eller akrylatfärger.

Vid applicering skall oljan påföras flödigt en gång tills träet är mättat - men övermätta inte eftersom det kan ge ett sämre fäste för efterföljande behandlingar.

Om träytan suger ojämnt och upplevs som flammig efter tork och den inte skall övermålas med täckande färger kan ytterligare ett tunt skikt påföras, alt. på vertikala ytor JUPEX 90.

Undvik att arbeta i direkt solljus eftersom oljan då torkar för fort och ytan blir fet/sträv.

Tänk på självantändningsrisken i papper och trassel.

Förvara produkten oåtkomligt för barn, samt tillse att ha god ventilation vid invändigmålning.