Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING METALL

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För rostskyddsmålning av stål och järn ute och inne.

PRODUKTEGENSKAPER

WIBO ROSTSKYDDSFÄRG var från början tänkt att bli en ersättare till den suveräna blymönjan, men utan den miljöfarliga bly-kromat som denna innehåller.

Vi lyckades efter visst letande hitta ett sådant rostskyddspigment, men med den fördelen att det inte hade några täckande egenskaper, vilket innebär att vi kan leverera WIBO ROSTSKYDDSFÄRG i valfri kulör utan att tappa de rostskyddande egenskaperna.

I WIBO ROSTSKYDDSFÄRG skyddar oljorna effektivt mot korrosionsrost och pigmenten mot galvanisk rost.

Efter 2 strykningar och tork har färgfilmen en tjocklek på ca. 200-250 mµ.

UNDERARBETE/GRUNDERING

Feta transport-rostskyddsfilmer avtvättas noggrant före målning.

Galvade ytor skall betas före målning eller målas först efter att varit utsatta för väder och vind minst 2 år.

Som betningsvätska används 10 %-ig saltsyra eller fosforsyra som avsköljes med ljummet vatten. Efter avsköljning skall ytan lufttorka ordentligt innan målning.

OBS!

Denna behandling skall utföras av utbildad personal under betryggande säkerhetsåtgärder.

MÅLNING

De tvättade ytorna stryks efter tork 2 ggr. med WIBO ROSTSKYDDSFÄRG.

Färgen skall sträckas 10m²/lit, och får inte spädas med lösningsmedel.

UNDERHÅLL

Vid underhållsmålning förvattnas och tvättas ytan först med något alkaliskt tvättmedel (ammoniak, målarsoda etc.) och stryks 1 alt. 2 gånger med WIBO ROSTSKYDDSFÄRG beroende på slitage.

RENOVERINGSMÅLNING

Hela ytan som skall målas förvattnas och tvättas noggrant med något alkaliskt tvättmedel (målarsoda, ammoniak etc.) eller i förekommande fall med något algtvättmedel.

Vid renoveringsmålning där ytrost förekommer (ex. gjutjärn, plåttak etc.) skrapas och stålborstas först det angripna stället för att sedan oljas en gång tunt med JUPEX 45.

Den oljade metallrena ytan fläckbättras först en gång för att därefter färdigstrykas en gång över hela ytan.

Undvik att byta kulör eftersom det innebär att hela ytan måste strykas två gånger för att uppnå full täckning. Efterhand som färgen härdar belastar ett tjockare skikt de underliggande gamla skikten mer, och eftersom de flesta rostskyddsfärger som sålts under senare år varit hårda alkydoljefärger finns en risk att dessa då spjälkar.

RENOVERINGSMÅLNING AV RADIATORER OCH VARM-VATTENSRÖR

Vid målning av radiatorer eller varmvattensrör behövs ingen oljning före målning om inte ytorna är rostskadade.

Eventuella skador i färgskikten spacklas, helst med oljespackel.

Spackellagningarna fläckbättras med rostskyddsfärgen - minst två gånger om latexspackel används.

Hela ytan stryks en gång med WIBO Rostskyddsfärg.

Undvik ljusa kulörer eftersom linoljan gulnar av värmen. Bryt färgerna till minst motsvarande NCS 1502-Y.

Målning av varma ytor (<60°C) som t.ex. element utförs på våren när dem stängs av för säsongen. Då får färgen härda på en normaltempererad yta minst 6-8 månader och problemet med gulning av värmen minskar radikalt.

ALLMÄNT

Undvik att måla i direkt solsken eller vid fuktig väderlek.

Rör om färgen noggrant före målning.

WIBO Rostskyddsfärg skall sträckas 9-10m²/liter.

Färgen kommer färdigblandad från fabrik och får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Vid målning med ljusa kulörer eller vitt måste man vara extra noggrann med att grunderingen inte blir för fet eftersom färgen då gärna vill krackelera redan efter något år.

Vid kortare uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten. Tillsätt några droppar såpa eller diskmedel till vattnet för att förhindra att färg flyter upp till ytan och sölar ned penselskaftet.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används måste penselhåret återfettas med fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

När målningen avslutas för dagen - dra alltid ned färgen från kanterna i burken så att den inte torkar och ramlar ned i färgen som skinn.

Vid uppehåll i målningen på ett par dagar upp till ett par veckor bör man försiktigt hälla någon centimeter vatten med såpa eller diskmedel ovanpå färgen för att förhindra att den skinntorkar på ytan. Vattnet hälls sedan försiktigt av innan målningen återupptas.

När målningsarbetet avslutats hälls färgresterna över på mindre burkar för att minimera luftmängden i burken så att färgen inte skinntorkar på ytan. Glöm inte att skriva på den nya burken vilken kvalité och kulör den innehåller samt när den är inköpt.

Spara alltid ett våtprov i en liten miniatyrflaska eller dylikt som kulörprov eftersom våt färg inte ändrar kulör så som uppstruken färg.

Förvara aldrig halvfulla färgburkar upp-och-ned. Syret i burken gör att ett skinn bildas på ytan av färgen och när man vänder tillbaka burken hamnar skinnet under färgen vilket gör det omöjligt att ta bort det på ett vettigt sätt utan färgen måste silas innan den kan användas.

Dessutom sjunker pigmenten till "botten" när färgen står en längre tid och det innebär ju locket om burken står upp-och-ned.

Linoljebaserad färg som förvarats mer än ett år bör provmålas innan den används för att avgöra om viskositeten och torkegenskaperna har förändrats. Förmodligen behöver man tillsätta något torkmedel och någon förtjockare för att färgen skall bli strykbar.

Färg som är över 5 år gammal bör inte användas vid utomhusmålning.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.