Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

wibo färg ab

snickerigrund

Snickerigrund är en linoljefärg avsedd för grundning av nya snickerier, fönster och andra trä- detaljer inne. Produkten ingår i WIBO`s system och ger ett gediget grundskydd och utmärkt häftning för kommande färgskikt. På tidigare målade ytor används WIBO`s Slipstrykning som grund. Produkten är helt fri från lösningsmedel, den ska heller inte spädas vid användning och är därför ett bra miljöval.

förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Läs noga igenom de arbetsbeskrivningar som ni finner på burken o/e vår hemsida. Ytor som ska grundas ska vara rena, släta och torra.

målning

Färgen påförs jämnt och metodiskt, använd med fördel en rund anstrykare i lämplig storlek. Produkten ska påföras till dess att mättnad av träets porer uppnås.

efter målning / underhåll

Torka noggrant av verktyg innan rengöring i såpa och vatten. Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning. Var rädd om vår miljö.

användningsområde Snickerier inne brandklass Ej brandfarlig
bindemedel Kokt linolja lagring Ca. 2 år
glans Matt minsta temp vid målning 12 celcius
rengöring Såpa och vatten åtgång 8-12 kvm
spädning/förtunning Ska ej spädas verktyg Pensel
torktid Ca. 24 tim storlekar 1, 3 och 5 liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Då all färg är ett halvfabrikat kan vi endast garantera varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förabete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG AB // Aröds IND. VÄG 17-19 // 422 43 HISINGS BACKA // +46 31 51 90 25 info@wibofarg.se // www.wibofarg.se