Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

wibo färg ab

jupex 505 betongolja

JUPEX 505 Betongolja är en produkt som används för dammbindning av betonggolv i garage och och lättare industri. JUPEX 505 Betongolja används också som grundning av torra cement och putsade ytor före målning.

förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, och fritt från fett, oljor och andra föroreningar. Smutsiga ytor rengöres med lämpligt rengöringsmedel och sköljes noga med rent vatten. Eventuella skador i betongen åtgärdas. Nygjuten betong bör härda minst 2 månader innan applicering av JUPEX 45 Betongolja.

målning

Rulla eller pensla ut oljan jämnt och med konstant tryck. Lägg ett till två strykningar till mättnad Iaktag försiktighet vid färdigmålning med produkter innehållande sarka lösningsmedel, dessa

efter målning / underhåll

Torka noggrant av verktyg innan rengöring i såpa och vatten. Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning. Var rädd om vår miljö.

användningsområde Betonggolv, puts, cement brandklass Ej brandfarlig
bindemedel Tungolja, alkyd lagring Ca. 2 år
glans N/A minsta temp vid målning 12 celcius
rengöring WIBO Spädning / Rengöring åtgång 6-16 kvm ber. på insugning
spädning/förtunning Ska normalt ej spädas / WIBO Spädning verktyg Pensel, korthårig rulle
torktid Ca. 12 tim storlekar 1, 3 och 5 liter(kan lev. på större emb.)

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Då all färg är ett halvfabrikat kan vi endast garantera varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förabete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG AB // Aröds IND. VÄG 17-19 // 422 43 HISINGS BACKA // +46 31 51 90 25 info@wibofarg.se // www.wibofarg.se