Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

RENOVERINGSMÅLNING INVÄNDIGA SNICKERIER

För invändiga snickerier levererar WIBO FÄRG AB ett tresteg system bestående av - WIBO Snickerigrund, WIBO Slipstrykning, WIBO Snickerifärg, halvblank eller blank

Samtliga produkter har linolja som bindemedel och bygger på de gamla principerna om hur invändiga snickerifärger skall tillverkas.

Ingen av färgerna innehåller lösningsmedel varför målning kan ske utan att några speciella restriktioner behöver iakttagas.

Kulör kan beställas i NCS, RAÄ, Gamla Målarmästarnas eller enl. färgprov.

Vi avråder från att vid målning med rent vit WIBO Snickerifärg i dåligt upplysta ytor inomhus eftersom linoljan gärna vill gulna i brist på UV-ljus. Vi rekommenderar därför att färgen bryts till minst NCS 1002-Y för att motverka detta.