Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING RENOVERING VÄGGAR INNE

ARBETSBESKRIVNING

EMULSIONSFÄRG PÅ PAPPERS-TAPET, VÄV etc.

Övermålning med WIBO Emulsionsfärg på tidigare tapetserade eller vävade ytor innebär i de flesta fall inget som helst problem.

Man behöver inte heller vara rädd för att tapeten skall lossna eftersom oljan och inte vattnet i färgen går in och binder underlaget.

Sitter tapeten/väven dåligt mot underlaget skall detta dock åtgärdas före målning.

WIBO Emulsionsfärg är en gammaldags matt (5-7 glans) patentfärg för målning av väggar och tak invändigt.

Färgen är uppbyggd på linolja, vatten, cellulosalim och pigment och har en volymtorrhalt på 60-70 % beroende på kulör.

Färgen är helt fri från konserveringsmedel och gifter, samt har en hållbarhet i burk på c:a 4-6 månader beroende på förvaring.

När färgen har satt sig (härdat) efter ett par månader är den fullt tvättbar med vanliga ph-neutrala tvåltvättmedel. Besvärligare fläckar kan borttagas med en försiktig tvätt med T-Röd.

Färgen kan appliceras med roller, spruta eller pensel och torkar på c:a ett dygn under normala betingelser. Vid sprutning skall lämplig mask användas.

WIBO Emulsionsfärg är klassad som "Brandklass 1".

Färgen är emissionstestad på laboratorie av SP (Statens Provningsanstalt, Borås) och av Företagshälsovården PREVIA vid målning på arbetsplats (Hagabadet, Gbg.) Inte vid något av testerna överstegs gällande riskgräns för aldehyder.

OBS! Kontakta alltid närmaste återförsäljare eller fabriken direkt så att behandlingen kan objektsanpassas efter det lokala objektets förutsättningar. Den följande arbetsbeskrivningen är enbart generell.

FÖRARBETE

Normalt underarbete (ex. tvättning, spackling etc.) skall utföras före målning om underlaget så kräver.

Om ytan som skall övermålas består av icke tidigare målad microlit-väv, bör denna först målas en gång med WIBO Stoppgrund alt. förlimmas för att minska insugningen och jämna till underlaget.

Det är generellt väldigt viktigt att man skapar en jämnt sugande yta innan färgen påförs. Om man t.ex. har en latexmålad yta och en ny gipsskiva som är obehandlad bredvid varandra kommer de att få olika glansvärden. På latexfärgen suger inte oljan i emulsionen in, utan stannar kvar i ytan och ger ett högre glansvärde än på gipsskivan som blir matt.

Vid övermålning av gamla tapeter som t.ex. tryckts med anilinfärger bör tapeten först patenteras för att stoppa genomslag i färgen.

MÅLNING

Lägg penslar och verktyg i vatten 10 minuter innan dom skall användas. Slå ur vattnet så penseln bara är fuktig. Detta gör det lättare att komma igång med målningen eftersom den torra penseln annars suger sönder emulsionen i färgen innan den är mättad.

Sparmålning med vinkelpensel görs minst 2-3 ggr.

Väggen målas två gånger med WIBO Emulsionsfärg.

Vänta minst 6-8 timmar mellan strykningarna (helst över natten) och tillse att ha en god luftväxling i det målade rummet så att vattnet i färgen transporteras bort och färgen får en god syresättning för bästa tork. Dessutom minskar man risken för irriterande doftstötar som kan uppkomma vid torkprocessen.

Om andra lagret påförs för tidigt finns risk för att första lagret släpper från underlaget med bl.a. blåsor som följd.

Vid målning på vintern när det p g a låga temperaturer utvändigt är svårt att skapa "korsdrag" genom att öppna fönstren, är det viktigt att man kontrollerar den mekaniska luftväxlingen så att den fungerar på ett tillfredsställande sätt innan målningen påbörjas.

Om koncentrationen på doftämnena blir så stark att det börjar kännas i ögonen är luftväxlingen för dålig och skall ökas. En lämplig luftomsättning vid målning av samtliga tak och väggar i ett rum med normal takhöjd är ca. 4 ggr./8 timmar.

Ett frånluftsaggregat, t.ex. en "Windbox", är ett utmärkt alternativ om det inte finns något stationärt system.

Om problemen kvarstår - kontrollera att luftväxlingen fungerar och/eller se över de rollerverktyg som används så att inte borstlängden är för stor enligt nedan.

Rollas färgen är en 18 mm borstlängd lämplig. Professionella målare bör använda en roller med något kortare borst (10-12 mm) eftersom risken för färgdimma annars är stor.

Redskap rengörs i såpa och vatten.

BÄTTRA EMULSIONSFÄRG OCH OMMÅLNING INNE

Instruktion för bättring med EMULSIONSFÄRG på EMULSIONSFÄRG

Vattna med rent vatten på den fläck som skall bättras samt ca 20 cm runt om. Späd Emulsionsfärgen med ca 10 % rent vatten och häll upp på ett lock eller dylikt.

Tag en liten elementrulle och rolla in en mindre mängd färg i denna.

Stryk ut rullen på fläcken och utåt så att mest färg kommer i mitten och sedan försvinner ut mot periferin.

Var noggrann med att det inte blir höga kanter på just bättringsstället.

Färgen kommer att se blankare och mörkare ut till en början då våt och härdad färg skiljer sig åt. Bättringsfärgen kommer dock "ikapp" den gamla efterhand.

Använda alltid och endast rulle vid bättring!

OBS! Vissa fulltonsfärger är svåra att bättra eftersom vattenspädningen påverkar nyansen och det färdiga resultatet blir vitflammigt. Man bör därför inte späda dessa utan får acceptera en viss glansskillnad.

ALLMÄNT

WIBO Emulsionsfärg innehåller inga konserveringsmedel, fungicider eller antikorrosionsmedel varför enbart normala restriktioner vid målning behöver iakttagas.

Anbringas färgen med spruta skall lämplig mask användas.

Färgfilmen brukar under normala betingelser vara yttorr efter c:a 1 dygn, men härdningsprocessen tar betydligt längre tid och ytan bör därför inte besiktigas förrän efter tidigast 1-2 veckor efter målning vad gäller täckförmåga, kulör och glansvärde.

Efter c:a 1-2 månader har färgfilmen härdat så mycket att den är jämförbar med en 20-glans plastfärg vad gäller reptålighet och tvättbarhet. Men under de första veckorna är färgfilmen mjuk och man bör ta hänsyn till det när arbetet planeras så att inte färgskiktet skadas.

Vid bättringsarbete skall bättringsfärgen spädas med 5-10 % vatten för att undvika blanka fläckar på den lagade ytan. Förvattna även den fläck som skall bättras. Fläckbättringen bör utföras med liten elementrulle.

Notera att kulören ändrar sig ganska mycket mellan våt och torr färgfilm, varför bättringsfläckar i kulör skall ha avvikande färg mot underlaget när de är nymålade. Detta problem minskar dock med tiden när härdningsprocessen i bättringsfärgen börjar "komma ikapp" den gamla.

Om målningen sker när det är väldigt varmt eller torrt kan färgen torka för fort och skäck uppstå. Om färgen känns "kort" när den påförs kan man späda den med 5-10 % vatten för att motverka detta. Man bör även undvika korsdrag under själva målningen och det kan vara till hjälp att spraya rummet med vatten för att höja luftfuktigheten.

Det är dock svårt att bättra vissa fulltonsfärger och få kulören att stämma mellan glans och kulör eftersom fulltonsfärgerna blir vitaktiga när man späder dem med vatten. Det är därför extra viktigt att man planerar målningen av dessa väggar så att de inte utsätts för åverkan efter färdigstrykning.

Uppstår problem eller frågetecken - kontakta oss på nedanstående telefonnummer eller närmaste återförsäljare, så hjälper vi till att lösa dessa.