Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING OMMÅLNING SNICKERIER INNE

FÖRARBETE

Snickerierna tvättas först med något alkaliskt tvättmedel (målarsoda, ammoniak etc.) och lös färg borttages genom skrapning till fast underlag erhålls. Det är viktigt att koncentrationen på tvättmedlet är så hög att färgytan matteras.

Om befintligt färgskikt består av högblank lackfärg har tvättmedlet ofta inte någon matterande effekt och ytan måste då slipas lätt för att nästkommande färgskikt skall få fäste.

Denna typ av underlag bör, för bästa resultat, slipgrundas med en mager slipstrykningsfärg spädd med balsamterpentin. Undvik moderna V-Slipar eftersom linoljefärgen kryper på dessa.

Som alternativ till terpentinen kan även användas en kork ammoniak/liter färg.

OBS! Om balsamterpentin används invändigt skall normala säkerhetsföreskrifter för användande av lösningsmedel iakttagas (ex. friskluftsmask, luftslussar, ökad frånluft etc.).

Kontakta Yrkesinspektionen eller Ditt lokala skyddsombud för rådgivning.

UNDERBEHANDLINGAR

Om virket är poröst grunderas trärena yta med WIBO Snickerigrund, och därefter i- och påspacklas ojämnheter och trärena ytor.

Kvistar schellackeras med riktig schellack - undvik "Kvistlacker" om det inte uttryckligen framgår att dessa är tillverkade på schellackflingor. Schellacken skall påföras efter grundningen och får inte vara för koncentrerad eftersom det då lätt blir "blankfläckar" i färdigfärgen.

Spackel och trärena ytor grundas minst en gång med WIBO Slipstrykningsfärg.

Om man byter kulör stryks hela ytan ytterligare en gång med WIBO Slipstrykningsfärg.

Kontrollera om det finns mattfläckar och fläckbättra dom med Slipstrykningsfärg innan färdigstrykning.

FÄRDIGSTRYKNING

Efter tork (normalt 18-24 timmar) färdigstryks hela ytan med WIBO Snickerifärg.

Slipstrykningsfärg och färdigstrykningsfärg skall påföras tunt, 9-11m²/liter med rund anstrykare.Båda dessa färger bör efterslätas med moddlare efter ca. 30-45 minuter efter påförandet för en slätare yta.

ALLMÄNT

Tänk på att ingen färg blir bättre än sitt underlag - ju bättre underarbete desto bättre slutresultat.

Rör om färgen noggrant före målning.

Slipstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-12m²/liter.

Se till att arbetsmiljön är så ren och dammfri som möjligt för bästa resultat.

Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och ska inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

För bästa tork - öka luftomsättningen i den målade lokalen.

Vid uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används skall penslarna återfettas med fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel, vattendränk dessa innan de slängs på avsedd plats.

Kontakta oss om ni har ytterligare frågor.