Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING INVÄNDIGA SNICKERIER

FÖRARBETE - GRUNDERING

Grunda träet med WIBO Snickerigrund.

Snickerigrunden ska inte spädas med aromatiska lösningsmedel och ska appliceras med rund anstrykare tills full mättnad i träet uppnås - men övermätta inte eftersom ytan då blir för blank.

Avser behandlingen nya fönsterbågar invändigt kan snickerigrunden bytas ut mot JUPEX 45 Kinesisk Träolja, gärna pigmenterad i slutkulören.

När grunderingen torkat spacklas alla spikskallar och fogar för att uppnå en så hög finish på underlaget som möjligt.

Gör så jämna och släta spacklingar som det går eftersom oljespackel blir betydligt hårdare än latexspackel och därför är mer svårslipat.

Undvik latexbaserat spackel eftersom detta ofta gör det nödvändigt med flera fläckbättringar med Slipstrykningsfärg innan det är mättat.

På nya snickerier invändigt schellackeras alla kvistar för att stoppa mattinsugningar och för att inte få gula kådgenomslag efter färdigstrykning.

Om man använder schellackflingor istället för färdigspädd schellacklösning skall dessa blandas med T-Röd och blandningen måste stå över natten innan flingorna löst sig och blandningen går att använda. En 20 %-ig lösning brukar vara lagom dvs. ca. 50 gr flingor och 3 dl. T-Röd.

Schellackeringen görs efter grundningen.

Undvik s.k. "Kvistlack" eftersom denna inte stoppar linoljan, och det därför är lätt att få kraftiga insugningar på kvistarna.

SLIPSTRYKNING

Träet stryks en gång tunt med WIBO Slipstrykningsfärg.

Använd rund anstrykare i lämplig storlek, och eftersläta med moddlare/fördrivare efter c:a 45 minuter.

Färgen ska inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Vid större spackelarbeten kan det vara nödvändigt att fläckmåla med Slipstrykning ytterligare en gång på spacklet för att mätta det så att man inte riskerar att få matta fläckar i färdigfärgen.

Efter att Slipstrykning torkat avslipas den målade ytan försiktigt med fint slippapper för att ta bort ev. "plogfåror" av penseln och skapa en slät yta för högre finish. Normalt behöver slipstrykningsfärgen ett par dagars tork för att den skall bli slipbar och inte fastna i slippappret. (Detta moment kan uteslutas om efterslätningen gjorts noggrant).

Efter avslipning dammas snickerierna av och slipdammet städas bort så att det inte sätter sig i färdigfärgen.

FÄRDIGSTRYKNING

Färdigstrykning görs med WIBO Snickerifärg

Färgen påföres tunt med Rund anstrykare i lämplig storlek

Färgen får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Efter c:a 30-45 min. efterslätas färgen med en Moddlare / Fördrivare så att man uppnår en så hög finish som möjligt på det färdiga resultatet. Detta var adelsmärket för gamla målare att lämna ifrån sig en yta där man inte kunde finna några penselspår.

OBS! Om färgen fått sätta sig mer än 1,5 timme skall man inte röra ytan eftersom den då blir matt när man slätar den.

Torktid under normala förhållande c:a 18-24 timmar.

ALLMÄNT

Tänk på att ingen färg blir bättre än sitt underlag - ju bättre underarbete desto bättre slutresultat.

Rör om färgen noggrant före målning.

Slipstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-12m²/liter.

Se till att arbetsmiljön är så ren och dammfri som möjligt för bästa resultat.

Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och ska inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Tänk på att vit linoljefärg gulnar i utrymmen med dålig tillgång på dagsljus. Vi rekommenderar att man bryter vit linoljefärg till minst NCS-kulör 1002-Y för att motverka detta.

Färdigfärgen bör torka minst en vecka före ev. bättring, annars vill bättringen gärna bli matt.

Kryper bättringsfärgen - torka av ytan med ammoniakvatten.

Bättringen blir snyggast om den utförs till "naturlig kant".

Vid uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten tillsatt med någon droppe såpa eller diskmedel.

Eftersom WIBO Slipstrykningsfärg, WIBO Oljefärg 1920 och Rolf´s FAVORIT är byggda för att torka snabbare än linoljefärger i gemen, bildas det lätt ett tunt skinn på färgen i burken när den står över natten. Häll därför vid arbetets slut försiktigt 0,5-1 cm såpvatten på färgen för att motverka detta.

Vattnet hälls försiktigt av innan fortsatt målning påbörjas.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används måste penseln återfettas med en fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss om ni har ytterligare frågor