Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ARBETSBESKRIVNING VITLASERA PANELER INNE

FÖRORD

Träpanel mörker-gulnar invändigt. Olika träslag mörknar olika mycket och det är t.ex. stor skillnad på gran och fur. Furan blir ofta brunröd med tiden medan granen behåller sin ljusa ton. För att motverka mörker-gulningen brukar man därför vitlasera brädorna. De behåller då sin vithet.

Det finns olika sätt att lasera på beroende på hur vit man vill att panelen skall uppfattas. Nedan redovisar vi tre olika sätt för att uppnå en vitlaserad yta på ljust trä.

VITPIGMENTERAD OLJA

För den som vill ha en så osynlig lasering som möjligt och känslan av obehandlat trä kan lasera med en vitpigmenterad olja som väter in i träet.

Det är viktigt att oljan har god vätförmåga eftersom om den bara ligger på ytan så blir även pigmenten liggande jämt över ytan och träet ser då laserat ut.

ARBETSBESKRIVNING:

Blanda 10-15 % vit färgpasta i JUPEX 45 Kinesisk Träolja och stryk ett tunt lager jämt över hela ytan. Övermätta inte eftersom olja som torkar på ytan dels mörkergulnar och dels ger ett blankt, flammigt utseende.

VIT LINOLJEFÄRG

Vit linoljefärg har generellt dålig täckförmåga vilket man kan utnyttja när man vill vitlasera en panel.

Det färdiga utseendet blir en träyta där träet syns tydligt men är vit-laserat och upplevs ungefär som en kalkad yta.

ARBETSBESKRIVNING:

WIBO FÄRG AB rekommenderar sin WIBO Slipstrykningsfärg för detta användningsområde.

Slipstrykningsfärgen påföres 1 gång tunt över hela träytan.

Undvik att övermätta eftersom blanka linoljefärgsfläckar på ytan mörker-gulnar med tiden.

Använd Rund anstrykare i lämplig storlek.

NÄSTAN TÄCKANDE

För den som vill ha en vit panel där man bara kan skymta träet igenom färgen kan måla med en emulsionsfärg.

Emulsionsfärger är generellt mycket täckande, men om man späder ut emulsionsfärgen med ofärgad emulsion så tunnar man ut den så färgfilmen blir något genomskinlig.

ARBETSBESKRIVNING:

Blanda WIBO Emulsionsfärg vit med WIBO Emulsion ofärgad 50/50.

Påför blandningen 1 ggr. tunt och jämt över hela ytan.

Täckförmågan syns inte förrän färgen fått torka något dygn, så man bör göra prov på någon separat bit innan man målar ett tak eller en hel vägg om man är osäker på slutresultatet.

Färgen går att påföra med både pensel och roller så man kan låta det estetiska slutresultatet bestämma vilket verktyg man använder.

ALLMÄNT:

Färgerna får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används måste penseln återfettas med en fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.