Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

PIGMENT – KULÖRPIGMENT – TERRA

Nära besläktad med ockran och använd sedan stenåldern (grottmålningar).

Skillnaden mellan Ockra och Terra di Siena är att den senare innehåller väldigt lite lera men mycket kiselsyra och binder mycket mer hydratvatten.

Kulören på den obrända terran är gulare och något intensivare än natur ockran. Täckkraften är dock mycket sämre och pigmentet är rent laserande.

Vid upphettning ombildas järnoxidhydraten till järnoxid vilket gör att kulören övergår i rött. Trots att upphettningen gör pigmentet mer täckande är den brända terran fortfarande laserande och duger inte att använda om färgen skall vara täckande.

Både den brända och obrända terran tar upp mycket olja och räknas till de feta pigmenten med förlängd torktid. Dagbrotten finns i Toscana och på Sardinien men inte vid staden Siena som det är uppkallat efter. Även i Tyska Harz och i Nordamerika finns det stora fyndigheter.

terra di sienna bränd

Kemisk beteckning: Fe2O3- järnoxid Järnoxidhalt 10-60%

Framställning: Utvinns ur dagbrott med vulkanisk, sandrik lerjord. Jorden slammas, mals och siktas samt upphettas.

Kornstorlek: Grov - medel

Täckförmåga i olja: Dålig

Ljusäkthet: Mycket god.

Blandbarhet: Med alla pigment. Med alla bindemedel.

Torkegenskaper i olja: Dålig - normal.

Miljöpåverkan: Ingen.

Allmänt: Naturligt oorganiskt pigment. Nära besläktad med ockran och använd sedan stenåldern (grottmålningar). Skillnaden mellan Ockran och Terra di Siennan är att den senare innehåller väldigt lite lera men mycket kiselsyra och binder mycket mer hydratvatten. Detta gör att täckförmågan blir mycket dålig. Dagbrotten finns i Toscana och på Sardinien men inte vid staden Sienna som det är uppkallat efter.

terra di sienna obränd

Kemisk beteckning: Fe2O3- järnoxid Järnoxidhalt 10-95%

Framställning: Utvinns ur dagbrott med vulkanisk, sandrik lerjord. Jorden slammas, mals och siktas.

Kornstorlek: Grov - medel

äckförmåga i olja: Dålig

Ljusäkthet: God.

Blandbarhet: Med alla pigment. Med alla bindemedel.

Torkegenskaper i olja: Dålig - normal.

Miljöpåverkan: Ingen.

Allmänt: Naturligt oorganiskt pigment. Nära besläktad med ockran och använd sedan stenåldern (grottmålningar). Skillnaden mellan Ockran och Terra di Siennan är att den senare innehåller väldigt lite lera men mycket kiselsyra och binder mycket mer hydratvatten. Detta gör att täckförmågan blir mycket dålig. Dagbrotten finns i Toscana och på Sardinien men inte vid staden Sienna som det är uppkallat efter.