Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

PIGMENT – KULÖRPIGMENT – KROMOXIDGRÖNT

Krompigmenten upptäcktes 1797 av den franske apotekaren och kemisten Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829).

Ordet "krom" kommer från grekiskans Chromos som betyder färg/kulör.

Kromoxidgrönt (Cr2O3) framställdes första gången 1838 av de två Parisarna Pannetier och Binet. Det framställs ur mineralen Kromit (FeCr2O4) som utvinns ur gruvor i bl.a. Zimbabwe, Ryssland, Transval, Turkiet, Iran, Albanien, Finland, Madagaskar och Filippinerna.

Kromoxidgrönt framställs genom upphettning av kromater tillsammans med ett ammoniumsalt. Detta resulterar i en olivgrön, mycket hård, vattenolöslig produkt som förekommer antingen i pulverform eller kristalliserad.

Har tillverkats industriellt sedan början av 1860-talet.

Får inte förväxlas med Kromgrönt som är en blandning på blykromat och järnblått.

kromoxid grönt

Torkegenskaper i olja: Normala.

Kemisk beteckning: Cr2O3- Kromoxid

Framställning: Upphettning av kaliumdikromat och svavel. Blandningen avkyls, mals, kokas och hettas åter upp, samt avkyls och mals en gång till.

Kornstorlek: Fin.

Täckförmåga i olja: Mycket god.

Ljusäkthet: Mycket god.

Blandbarhet: Med alla pigment. Med alla bindemedel.

Miljöpåverkan: Ingen

Allmänt: Upptäckt 1797 och tillverkat syntetiskt sedan 1806. Namnet krom kommer från grekiskans chromos som betyder "färg".