Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

TALLOLJA

Vissa alkydoljefärger marknadsförs bl.a. med argumentet att dessa är byggda på svensk tallolja, och det kan därför vara värt att säga ett par ord om detta. Barrträd består av cellulosa, hemicellulosa, lignin och kåda (lite förenklat).

För att komma åt cellulosan så att man kan använda den vid tillverkning av papper rivs veden ned till flis som sedan kokas med alkali för att lösa ut ligninet och kådan.

Vedsubstansen avlägsnas och kvar har man något som kallas för "svartlut" beroende på att den är svart till färgen och starkt alkalisk. Från svartluten utvinns "råtallolja" genom hartskokning. Det som är kvar av svartluten indunstas och används som bränsle i s.k. soda-pannor för att producera el. Råtalloljan vidareförädlas genom destillation och ett antal olika fraktioner kan separeras; tall-fettsyra, tall-harts och beckolja. Det är tall-fettsyran som huvudsakligen används vid tillverkning av alkydhartser och fernissor, men den används även vid tillverkning av såpa, tvättmedel och smörjolja.

Tall-hartset är kanske mer känt som Kolofonium och består till största delen av hartssyror. Kolofonium har ett brett användningsområde och används bl.a. till att göra papper mer vattenavvisande, som klisterämne i limmer och tejp, som bindemedel i tryckfärg och vägmarkeringsfärg men också till att koka alkyder och fernissor.

Salter av Kolofonium används även som svampdödande medel, s.k. fungicider.

Beckoljan används som biobränsle (eldningsolja) eftersom den är lågsvavlig och inte belastad med koldioxidskatt. I Sandarne utanför Söderhamn ligger en av världens största trädestillationsanläggningar där man producerar råtallolja och man destillerar ca

140 000 ton råtallolja/år.