Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

PIGMENT O FYLLNADSMEDEL

FYLLNADSMEDEL

BARIUMSULFAT

Bariumsulfat kallas också baryt eller tungspat. Det är ett förhållandevis mjukt mineral som används till att ta fram barytvitt och permanentvitt pigment. Det består av barium, svavel och syre. Bariumsulfatet bildades i gångar i berget när det utsattes för hetvatten och i smälta bergarter. Stora fyndigheter finns i Tyskland, Italien, Tjeckien, Kina och USA. Förutom användning som pigment och fyllnadsmedel används bariumsulfat som kontrastvätska vid röntgen.

Namnet barium har det fått efter grekiskans "barys" som betyder tung.

Barium identifierades som grundämne av Scheele 1774 och den förste som lyckades framställa barium var en engelsk forskare, Humphry Davy, 1808. Eftersom bariumsulfatet både liknade och vägde som bly har det använts för att förfalska blyvitt.

DOLOMIT

Mineralisk bergart som består av kolsyrad kalk och talk. Upptäckt i slutet av 1700-talet av den franska geologen Dolomiu.

GIPS

Gips är en mineral som består av vattenhaltig kalciumsulfat och som precis som kritan härstammar från bottenfällningar i gamla hav. När den uppträder som täta vita lager i naturen kallas den alabaster.

Om man värmer upp gipsen till ca 150°C avgår ¾ av hydratvattnet och man får vad man kallar "bränd gips". Detta är den vanligaste formen man använder till gipsavgjutningar eller byggändamål.

Värmer man upp gipsen till 650°C får man vattenfri gips som kallas "dödbränd gips" och fortsätter man uppvärmningen till 1 000°C övergår kalciumsulfaten till kalciumoxid och man får murgips som används till gipsmurbruk och gipsbetong. Förutom tillverkning av gipsskivor och cement används även gipsen till framställning av svavelsyra, gödningsmedel och som tillsats i papper. Gips blandas inte i oljefärg men används som lagningsmaterial till putsade väggar och som fyllnadsmaterial i spackel om man behöver fylla större hål i underlaget.

KRITA

Krita kallas inom kemin kalciumkarbonat och utgörs av en lös bergart som härstammar från gamla skalbankar från krita-tiden ca 135-65 miljoner år sedan.